blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

ks. Krzysztof Musiał

" W Ewangelii mamy kolejną epifanię. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się apostołom w Jerozolimie. Apostołowie znów byli wylęknieni i zatrwożeni. Słyszą wówczas słowa: { Pokój wam }. To pozdrowienie wciąż brzmi w sercach wierzących. Chrystus zachęca ich także,aby zobaczyli ślady Jego ran, dotknęli Jego ciała. Pragnie ich jeszcze bardziej przekonać do tego, że jest żywy, dlatego prosi o posiłek. Spożywa pieczoną rybę - lepszego dowodu znaleźć nie można. To jest Pan żywy, zmartwychwstały."( " Kościół naszym domem str: 75 - 76)

Pan Jezus mówił dalej do apostołów: " Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia Zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego "

Nie tylko apostołowie powołani zostali do ewangelizacji. Ja również na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania jestem wezwany do dzieła przepowiadania Dobrej Nowiny. Czy mam w sobie zapał do świadczenia o Panu Zmartwychwstałym ?


Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.