blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

ks. Krzysztof Musiał

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus staje w obronie nierozerwalności małżeństwa. Ludzie młodzi nie lubią, gdy im się mówi, co mają robić. Żyją często wiele lat bez ślubu kościelnego nie mając żadnej kanonicznej przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa. To nie tylko brak zasad moralnych, ale także brak wiary. Myślą, że są wolni i wszystko im wolno. Żyjąc w stanie grzechu ciężkiego, będą musieli w czyśćcu odpokutować za swoje złe życie. Bóg im wtedy nie błogosławi, chociaż oni mówią, że się kochają i dlatego wszystko im wolno.

Pan Jezus mówi wyraźnie : "Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela !"

Módlmy się o jedność, pokój, zrozumienie, przebaczenie dla małżonków chrześcijańskich, aby żadne przeszkody i trudności nie zachwiały fundamentu, na którym budują szczęście swojego małżeństwa . Ciebie prosimy

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.