Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Co czyni człowieka nieczystym " - 02.09.2012

Zapytali Pana Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie: " Dlaczego  twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami ?  Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane { Ten lud czci mnie wargami,lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi }. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji ".

- Czy oddaję Bóg kult i cześć w moim sercu ?

- Czy staram się, bardzo staram się, by moje czyny były zgodne z moją wiarą ?

Pan Jezus mówi, że to co wychodzi z człowieka, co pochodzi z jego wnętrza czyni go nieczystym. Chrystus mówi konkretnie: "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym "

Starajmy się zawsze o świętość naszych serc.

Jestem posłany - 15.07.2012

Pan Jezus posyłał po dwóch swoich Apostołów na głoszenie Dobrej Nowiny. Oni poszli ubodzy zwiastować nadejście Królestwa Bożego. " Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia ". Dzisiaj świat potrzebuje każdego z nas, abyśmy się stali głosicielami Dobrej Nowiny. Warto zapamiętywać słowa Pana Jezusa i w stosownej chwili przedładać je ludziom. Nie wstydźmy się Ewangelii | Czytajmy Pismo święte, aby umocinić swoją wiarę.

Bóg wierzy we mnie

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Miłość Boga idzie nawet tam, gdzie spodziewa się odtrącenia. Czy sieje się ziarno na drogę? Czy opuszcza się niebo dla tych, którzy wyganiają za mury miasta? Czy porzuca się 99 owiec dla jednej szukającej zguby? Czy dotyka się z miłością tych, którzy mogą zarazić trądem? Czy odpuszcza się grzechy tym, którzy nawet nie potrafią ich wyznać? Czy przyjaźni się z najgorszymi, gdy z tego powodu zdobywa się opinię żarłoka i pijaka? Czy ofiaruje się życie wieczne tym, którzy pozbawiają doczesnego? Czy kocha się tych, którzy się zaparli?

Jezus dziwił się niewierze mieszkańców Nazaretu, ja się dziwię Bogu, który bardziej w nas wierzy, niż my w Niego. Intryguje niewiara najbliższych. Również nas stawia w świetle kłopotliwego pytania: czy ufamy Jemu totalnie, czy też stagnacyjna religijność pozbawiła nas spontaniczności wiary? Zdumienie mieszkańców Nazaretu nie stało się zawierzeniem Jezusowi, ponieważ zbyt dobrze znali Jego rodzinę, Jego dzieciństwo i młodość. Jezus manifestuje w sobie nieobliczalną miłość do ludzi i to jest niezwykle podnoszące na duchu. Życie udowadniało nam zapewne setki razy naszą niegodziwość. A On kocha. Ezechielowi każe prorokować wśród tych, o których wie, że i tak nie posłuchają. Pawłowi daje siłę, by w słabościach i odrzuceniu przygarniał z mocą zagubione dusze do serca Boga. Sam wędruje tam, gdzie nie znajduje wiary. Prorokowanie to bardziej przekonywanie o miłości Boga niż przewidywanie przyszłości.

Być może sam jestem słaby, a nawet bezsilny, ale jakże mi to dodaje otuchy i przynosi ulgę, że Bóg we mnie ciągle wierzy! Być może nie ma we mnie ani westchnienia miłości do Niego i do nikogo, a nawet do siebie. Tym bardziej jednak zdumiewa mnie Jego czuła miłość! Absolutnie nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej. Niekiedy ciężko jest nam stawić czoła samym sobie, ponieważ nie znajdujemy niczego godnego miłości w sobie i wydaje nam się, że Bóg mógłby pokochać każdą istotę, oprócz nas. Ale to tylko iluzja. Bóg JEST miłością, a nie BYWA miłością. Potrzebna jest nam nie szlachetność bohatera, tylko wiara.

Jedynie brak wiary uniemożliwia Mu dotarcie do naszych serc, a nie nasza nędza. Jestem przekonany, że Paweł nie był wcale lepszym człowiekiem niż ja, ani Piotr nie był pobożniejszy niż ty. Jedyne, co może nas różnić od nich, to wiara, którą wierzyli w miłość Jezusa. Jeśli chcemy, by miłość Boga wyprowadziła nas z lochów smutku i niezadowolenia z siebie, potrzeba nam modlitwy wdzięczności za miłość. Możemy ją nazwać wielbieniem Go albo oddawaniem Mu chwały. Wtedy oddajemy Mu prawo do działania, do okazywania cudownej mocy, zdolnej uczynić z trędowatego czy obrzydliwego człowieka pięknego i zdrowego albo z bezczelnego kogoś wrażliwego, albo ze słabego mocnego.

Nie bój się , tylko wierz " - 01.07.2012

Umiera córka Jaira, przełożonego synagogi. Ludzie mówią, aby nie trudził Nauczyciela. Jezus podnosi go na duchu mówiąc: " Nie bój się, tylko wierz ".

Czy potrafię w trudnej sytuacji zawierzyć Jezusowi ?

Nie mam problemu z wiarą, gdy mi się wszystko dobrze układa. Gdy przychodzą trudne doświadczenia, moja wiara czasami trochę się chwieje.

Jezus przyszedł do dziewczynki, która sobie spała. Był to już sen śmierci, ale Jezus widząc wiarę jej ojca, ujął  ją za rękę rzekł do niej:  " Talitha kum - to znaczy : Dziewczynko mówię ci wstań ".

Przyjdź Panie i umocnij moją słabą, wątłą wiarę !

" Dom wewnętrznie skłócony nie będzie mógł się ostać " - 10.06.2012

"Chrystus przyszedł, aby pokonać szatana i w ten sposób zmniejszyć jego siłę rażenia. Każdy dom, który przyjmuje Jezusa wraz z Jego świętą Ewangelią, jest ostoją dla wszystkich ufających Bożemu miłosierdziu. Tak dom pełen jest błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego, który nie tylko że ( św.Augustyn )Tacy są braćmi i siostrami Jezusa, ponieważ słuchają Jego świętej Ewangelii i wypełniają ją " ( Kościół naszym domem str: 84 - 85)

" Weźmijcie Ducha Świętego " - 27.05.2012

" Tekst z Dziejów Apostolskich jest pełen dynamizmu i niezwykle obrazowy. Czytając go, ma się wrażenie, że to, co działo się w tych dniach w Jerozolimie, w miejscu, gdzie przebywali Apostołowie z Maryją, dzieje się również z nami, tu i teraz, że napełnia nasz dom, w którym przebywamy. Symbolika szumu, wiatru, języków jakby z ognia mówi o działaniu i obecności Ducha Świętego. Obecność, wszystkich narodów, świadczy o powszechnym znaczeniu zesłania Ducha Świętego. Duch Święty zwie się Pocieszycielem, bo pociesza, wlewa otuchę, usuwa słabość. ("Kościół naszym domem" strony: 80 - 81).

Módlmy się tradycyjnie o przyjście Ducha Pocieszyciela do mojego wnętrza:

" Przyjdź Duchu Święty i zapal w moim sercu ogień Twojej miłości ! "

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.