Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

Bóg jest Bogiem tylko żywych - 7.11.2010

Wszystko przemija. Ludzie przychodzą i odchodzą. Tylko Bóg jest wieczny i ludzie, którzy w Niego wierzą. Saduceusze mieli problem ze zmartwychwstaniem umarłych. Pan Jezus mówi im o życiu ludzi po zmartwychwstaniu umarłych: "Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w  powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania " Łk 20 rozdz.

Czy wierzysz w życie wieczne ?

Czy wierzysz w ciała zmartywchwstanie ?

Ja mocno w to wierzę!

Bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych !!!

 

"Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja" - 31.10.2010

"Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich

Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego " ( ps84)

Z radością obchodzimy kolejną rocznicę poświęcenia naszej prastarej, gotyckiej świątyni kaźmierskiej. Dziękujemy, że Bóg tyle wieków przebywa w naszym kościele. Dziękujemy, że mamy miejsce modlitwy, gdzie zbiera się żywy, Kaźmierski Kościół.

Psalmista dalej w psalmie 84 dodaje w swoim rozważaniu:

"Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące " .

Oby każdy katolik cenił sobie swój kościół parafialny ! Ostanie liczenie wiernych pokazało po raz kolejny smutną rzeczywistość; regularnie buduje żywy Kościół Kaźmierski zaledwie 26 % parafian. Dziękuję jako proboszcz tym wszystkim Drogim Parafianom, którzy kochają swój kościół i regularnie nawiedzają naszą świątynię. Św. Piotr pisze:

"Jako żywe kamienie tworzymy duchową świątynię, świętą wspólnotę kapłańską "     ( 1 P 2,5)

 

Modlitwa w świątyni faryzeusza i celnika - 24.10.2010

"Św. Łukasz wskazuje na konkretnego adresata tej przypowieści. Są nimi ci: < co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili> . Sprawiedliwy w języku biblijnym oznacza człowieka pobożnego, postępującego szlachetnie i uczciwie, niewinnego w oczach Boga, zachowującego przykazania - jednym słowem: człowieka świętego. Dodam jeszcze, że świętość w Biblii nie ogranicza się do aspektu moralnego, lecz zakłada głęboką wiarę w Boga - wiarę będącą jedynym motywem uzasadniającym wszelkie praktyki religijne.

Faryzeusz tylko sądził, że jest sprawiedliwy, a w rzeczywistości gardził ludźmi. Zróbmy teraz dwa kroki myślowe.

- Najpierw zastanowię się nad sobą. Jak postrzegam samego siebie ?

- jak patrzę na innych ? "

( przedruk z " Słowo Żywe nr: 10 / 2010 str: 49)

Celnik tylko korzył się przed Bogiem. Żałował za wszelkie zło, które popełnił: "Boże miej litość dla mnie grzesznika". To jest najprawdziwsza z modlitw ! Jestem grzesznikiem i ja pył staję skruszony przed moim Stwórcą .

Czy potrafię stawać skruszony przed moim Mistrzem ?

Niech mi w trudnych chwilach towarzyszy piękna modlitwa serca:

"Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nademną grzesznikiem !"

o Eucharystii - Tomasz a Kempis

Jeżdżą ludzie do różnych miejsc, aby odwiedzić relikwie świętych, i słuchają w podziwie o cudach, zwiedzają ogromne świątynie, całując spowite w jedwab i złoto kosteczki.

A przecież Ty jesteś tu przede mną na ołtarzu, Boże, Święty świętych, Stworzycielu ludzi, Panie zastępów.

Często popycha do tych pielgrzymek ciekawość nowych miejsc i ludzi, ale pielgrzymi niewielki, niewielki z tego pożytek dla duszy, szczególnie gdy jest to taka sobie łatwa wyprawa, podjęta bez większego kłopotu. Tu zaś w Sakramencie Ołtarza Ty jesteś obecny cały, Boże, Bóg i człowiek Jezus Chrystus, tu można zerwać owoc życiodajny wiecznego zbawienia, ilekroć przystąpi się do Niego ze czcią i oddaniem. Nie przyciąga doń żadna próżność, ciekawość ani czułostkowość, ale silna wiara, ufna nadzieja i głęboka miłość.

O niewidzialny Stwórco świata, Boże, jakże przedziwnie do nas się odnosisz! Jak łagodny i uprzejmy jesteś dla swoich wybranych, gdy ofiarujesz im sam siebie w najświętszym Sakramencie! Przekracza to bowiem wszelki ludzki rozum, najbardziej pociąga żarliwe serca i wzrusza je najgoręcej. Bo naprawdę wierni Tobie, ci, co przez całe życie troszczą się o poprawę, czerpią często z tego najświętszego Sakramentu wielką łaskę pobożności i umiłowanie dobra.

O przedziwna, niepojęta łasko Sakramentu, którą znają tylko wierni słudzy Chrystusa! Niewierni zaś i pozostający pod władzą grzechu poznać jej nie mogą. W tym Sakramencie zawiera się pełnia łaski, a dusza odzyskuje w nim utracone dobro, on przywraca jej piękno zniekształcone przez grzech. A tak wielka jest niekiedy ta łaska, że dzięki pełni skupionego zachwycenia nie tylko dusza, ale i słabe ciało odczuwa przypływ nowych sił.

Jakże więc należy żałować, jak ubolewać nad naszą oziębłością i niedbalstwem, że nie śpieszymy gorliwiej na przyjęcie Chrystusa, w którym jest cała zasługa i nadzieja przyszłego zbawienia. On bowiem jest uświęceniem i odkupieniem naszym 1 Kor 1,30, on radością pielgrzymujących na ziemi i wieczna szczęśliwością świętych.
Jaka szkoda, że wielu ludzi tak rzadko zwraca się ku tej zbawiennej tajemnicy, która uwesela niebo i utrzymuje cały wszechświat. O jakaż to ślepota i zakamieniałość serc ludzkich, że nie cenią bardziej tego niewypowiedzianego daru, a dlatego właśnie, że można go mieć na co dzień, odwracają się nawet od niego!

Przypuśćmy, że ten najświętszy Sakrament umieszczony byłby tylko w jednym sanktuarium i konsekrowany tylko przez jednego kapłana na świecie, pomyślmy, jakie pchałyby się tam tłumy, jakże oblegano by tego kapłana, aby ujrzeć, jak odprawia to Boskie misterium. A tymczasem tylu jest kapłanów i w tylu miejscach ofiarowuje się nam Chrystus, aby okazała się tym większa łaskawość i miłość Boga do człowieka, im szerzej rozchodzi się po świecie Komunia święta. Dzięki Ci, Jezu, wieczny Pasterzu, który nas, biedaków i wygnańców raczysz pokrzepiać swoim drogocennym Ciałem i Krwią i zachęcasz nas do przyjęcia tej tajemnicy własnymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.

Los bogacza i biednego Łazarza - 26.09.2010

" Jeżeli uważnie wczytamy się w dzisiejszą Ewangelię, znów będziemy musieli przyznać, że Jezus ukazuje bogatych w złym świetle. A dlaczego? Dlaczego bogaczowi trudniej dostać się do nieba?

W nauczaniu Jezusa bogaty to ten, który w pogoni za pieniądzem zapomniał o Ewangelii, a całą uwagę skupił na zdobywaniu pomnażaniu dobytku. Taki właśnie był bogacz: był tak bardzo zajęty swoim bogactwem, że nie dostrzegał żebraka leżącego u bram swego pałacu. Zauważył biedaka dopiero wtedy, gdy on sam stracił majątek. Ale wtedy było już za późno na pomoc. Zresztą, czy można oczekiwać pomocy od kogoś, komu nigdy się nie pomogło, mimo, że był w wielkiej potrzebie? Zadziwiająca bezczelność!"

( przedruk z "Żywe Słowo" 9/2010 str: 53)

W czym pokładam moją nadzieję w Bogu czy w dobrach materialnych?

Czy potrafię podzielić się tym, co mam z ludźmi potrzebującymi ?

Czy staram się żyć według wskazań Jezusa ?

" Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne." ( kolekta mszalna)

Bóg uwielbia cyfrę jeden - 12.09.2010

Pan Bóg uwielbia cyfrę jeden. Dla Niego jeden oznacza każdego grzesznika: "Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca". Bóg Ojciec niustannie posyła Swego Syna Dobrego Pasterza, aby odnalazł wszystkie zaginione owce. Tylko od grzesznika zależy, czy pozwoli się dotknąć przebaczającej dłoni Miłosiernego i Zmartwychwstałego Pana Jezusa . Dziękujemy, Ci Jezu, że nas odnajdujesz na pokręconych i zawiłych ścieżkach naszeo życia. Dziękujemy za okazane nam miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania! Dziękujemy za kapłanów - spowiedników, którzy pomagają nam odrodzić się duchowo. Pamiętajmy o zapewnieniu Zbawiciela:

"Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca "

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.