Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

" Żyjmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego " - 19.06.2011

"Nasze coniedzielne wyznanie wiary rozpoczyna się od słów: . I tego chce sam Bóg przykazując na pierwszym miejscu Mojżeszowi i Izraelitom: < Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie ! > . To przykazanie jest wiążące także i dla nas, chrześcijan. Skąd wzięła się Trójca Przenajświętsza ? Ktoś kto został zapytany o tę prawdę, musi stanąć z Mojżeszem przed płonącym krzewem i razem z nim zapytać:  < Kim jesteś ? . Odpowiedzi, której udzielił Bóg, może mu pozazdrościć każdy filozof: JESTEM, KTÓRY JESTEM . Jestem z tobą, jestem z wami. Ta odpowiedź jest kluczem do drzwi, za którymi możemy się do siebie zbliżyć: Jahwe, Bóg, nasz Stwórca - do którego i my wołamy; .Nasza droga życiowa prowadzi do Niego. Nigdy nie przemierzamy jej bez Niego. W Jezusie, naszym Bracie, Bóg dotrzymał slowa. W Nim Bóg jest rzeczywiście z nami i zamieszkuje w naszej ludzkiej historii. W Nim Bóg oddaje się temu, co ludzkie i poddaje się temu, co nieludzkie. " ( W Komunii z Bogiem str: 101)

Duchu miłości - przybywaj z mocą !!! - 12.06.2011

"Pokój wam ! Weźmijcie Ducha Świętego ." - mówi Jezus do apostołów i do nas. Mamy otwierać się w życiu na natchnienia Ducha Świętego ! Bez Jego pomocy gubimy się,schodzimy na manowce i brodzimy w ciemnościach grzechu . Z pomocą Ducha Pocieszyciela jesteśmy duchowo mocniejsi; szatan nie tak łatwo nas zwodzi i łatwiej nam przyjmować Dobrą Nowinę i żyć w zgodzie z Bożym prawem. Dlatego prosimy Cię: "Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości ! "
Duch Święty zsyła ogień, który nie niszczy, ale oczyszcza i udoskonala nasze serca.
Przybywaj z mocą Duchu, Pocieszycielu, przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, radość nam daj !

Dam wam Pocieszyciela - 29.05.2011

"Na początku dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: "Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania", a pod jej koniec: "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje". Czego wymaga od nas Jezus ? Do czego nas zobowiązuje ? Jezus wiąże zachowywanie przykazań z miłością do Niego. Wymagając od nas zachowywania przykazań, daje nam Ducha Prawdy. To jest Jego dar dla nas. Dar, gdyż nie chce zostawić nas samych. Poprzez Ducha Świętego mamy się z Nim związać. To Duch Prawdy, który pozwoli nam poznać prawdę, i ta prawda nas wyzwoli ( por. J 8,32). Duch Święty wyjaśnia nam Sowo Boże, które jest jednocześnie wolnością i zobowiązaniem.

Nie możemy kochać Jezusa, jeśli nie przyjmujemy tego, co nam daje: Ducha Świętego; jeśli nie żyjemy tym, co nam głosi: Ewangelią o królestwie Bożym; jeśli nie żywimy się tym, co nam ofiaruje w każdej Eucharystii: Jego Ciałem i Krwią. Ale kiedy poprzez te dary zjednoczymy się z Jezusem, wtedy zachowywanie Jego przykazań będzie dla nas oczywiste. A zachowywać przykazania Jezusa znaczy: uczyć się miłości. Prawdziwa zaś miłość prowadzi do nowego życia. Jezus mówi bowiem: ' Ponieważ Ja  żyję, wy też żyć będziecie "

( W Komunii z Bogiem str: 99)

" Ja jestem bramą owiec" - 15.05.2011

Pan mówi : " Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec .... Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę" .

Do nieba wchodzi się przez Chrystusa, który porównuje siebie do bramy. Nie ma innej możliwości zbawienia.Chrystus Dobry Pasterz prowadzi nas przez życie po nieraz trudnych ścieżkach. My jednak, Jego ukochane owce, chcemy iść za Jego głosem. On woła nas po imieniu i zawsze o nas pamięta. Co więcej mówi Chrystus zapewnia nas: "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości."

On karmi nas nieustannie swoim Ciałem; obdarza przebaczeniem w sakramencie pokuty. Każdego dnia zsyła nam potrzebne łaski. Dziękujmy naszemu Zbawcy słowami pieśni : "Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego"

W tę niedzielę Dobrego Pasterza módlmy się o nowe powołania do stanu kapłńskiego, by nie zabrakło w Kościele pasterzy prowadzących lud Boży na niebieskie pastwiska.

Poznali Jezusa po łamaniu chleba - 08.05.2011

Uczniowie idący do Emaus są zawiedzeni, załamani, sfrustrowani. I nagle przyłącza się do nich nieznany wędrowiec. Nie rozpoznają w  nim Jezusa. Opowiadają o tajemnicy paschalnej Mesjasza. Chrystus rozpoczyna swoją katechezę : "O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały ? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego".

Serca uczniów były otwarte na nową naukę. Jezus rozjaśniał im trudne tajemnice. Przymusili Jezusa: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił ". Chrystus zajął miejsce za stołem: "wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go".

Chrystus odprawił Eucharystię w Emaus. Uczniowie przemienieni wracają do Jerozolimyi dzielą się radością spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.

"Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem ..." 24.04.2011

" Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie !  Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza ! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. ( ...)

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmieci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas ! O jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika wydałeś swego Syna " ( z Orędzia Wielkanocnego)

Święta Noc Paschy Chrystusa ! Świętujemy najważniejsze wydarzenie zbawcze: Bóg Ojcieci dnia trzeciego wskrzesił z martwych swego Jednorodzonego Syna. Dlatego też my jesteśmy zwyciezcami, gdy podjęliśmy w Wielkim Poście czyny pokutne, czynliśmy miłosierdzie wobec potrzebujących, szczerze modliliśmy się do naszego Boga i wyspowiadaliśmy się z naszych grzechów. Tylko wtedy masz udział w zwycięstwie Chrystusa, gdy żyjesz z Nim w przyjaźni. Niech Jezus zmartwychwstały nas prowadzi i strzeże od złego. Wesołego Alleluja, czyli w radości serca chwalmy naszego Pana !!!

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.