Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

Jezus uzdawia ludzi wierzących - 05.02.2012

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii dokonuje licznych uzdrowień. Pozbawia gorączki teściową Piotra. Przynoszą i przychodzą chorzy i opętani. " Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. "

Święty Hieronim na zachęca:

" Królestwo Boże jest pośród was. Uwierzmy , a zobaczymy Jezusa obecnego wśród nas. Jeśli nie możemy dotknąć Jego ręki, rzućmy się do Jego stóp. Jeśli nie możemy dosięgnąć Jego głowy, obmyjmy Jego stopy naszymi łzami. Nasza pokuta jest drogocennym olejkiem. Zobacz, jak wielkie jest miłosierdzie Zbawiciela. "

Co ja dzisiaj mogę powierzyć Jezusowi ? Jakie cierpienie fizyczne bądź duchowe, może stać się przedmiotem troski Chrystusa ?

Jezu uzdrów mnie !

" On chrzcić będzie Duchem Świętym" - 08.01.2012

"Izraelici znali cechy Mesjasza z proroctwa Izajasza. Niezwykle delikatny względem słabych, mocny w słowie i czynach. Taki obraz Mesjasza musiał znać Jan Chrzciciel, skoro z bezwzględnością głosił Jego przyjście, nawołując do poprawy życia i przygotowania się na przyjście Mesjasza. Obraz proroka Jana jego słów i czynów - wspaniały przykład surowej ascezy - nie pasuje do modelu herolda utworzonego przez nowoczesność." ( " Kościół naszym domem "s.34 )

Jan udzielił chrztu pokuty Jezusowi. " W chwili, gdy ( Jezus) wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "

Starajmy się mieć upodobanie w tym, co głosi nam Jezus, umiłowany Syn Boga Ojca !

" Zaświadczyć o Światłości " - 11.12.2011

"Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię." - to imię oznacza, że Bóg jest łaskawy. Czy dziękuję Bogu za wszystkie łaski, które ciągle na mnie spływają ?
"Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego"
Jan jest pełen pokory i świadomy swojej misji. On tylko miał wskazać na Światłość prawdziwą czyli Jezusa Chrystusa. Przepraszam Cię, Panie, że często moje świadectwo jest mało czytelne i dlatego nie przyprowadzam do Ciebie ludzi zbłąkanych.

"Prostujcie drogę Pańską" - Panie daj mi siłę ducha do nawrócenia, do powrotu do Ciebie, abym szedł tylko Twoją drogą .

" Powierzyć swój dom " - 27.11.2011

"U progu Adwentu słyszymy o człowieku, który opuszcza swój dom i nikomu nie mówi, kiedy doń wróci. Puentą jest Chrystusowy nakaz: [ Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie ] .

Pan poucza uczniów, aby byli czujni nie tylko na czas Jego powtórnego przyjścia, ale także ze względu na inne wydarzenia, które sprawiają, że z radością oczekujemy na przyjście Chrystusa. Wciąż oczekujemy na przyjście Chrystusa. Trzeba czuwać, aby powtórne przyjście Chrystusa nie było zaskoczeniem. A najlepiej czuwać w domu, w parafii, w diecezji, w małych wspólnotach, w grupach działających w Kościele i dla Kościoła. Powierzmy swój dom Chrystusowi "

( " Kościół naszym domem " s.42)

" Podążąjmy za Dobrym Pasterzem i Królem " - 20.11.2011

"John R. Mott żyjący na początku XX wieku noblista,miał podobno powiedzieć: ( Jeszcze w tym pokoleniu cały świat dla Chrystusa ). Wierzył, że za życia jednego pokolenia cały świat mógłby stać się chrześcijański. ( Zdobyć świat dla Chrystusa) - ten zamysł towarzyszył także papieżowi Piusowi XI, gdy w r. 1925 na zakończenie Roku Świętego ustanowił Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Pius XI, wprowadzając to święto, dał wyraźnie do zrozumienia, że wypełnieniem tych tęsknot nie może być żaden człowiek, lecz jedynie Jezus Chrystus.

Tylko Dobry Pasterz niech króluje w moim sercu

Jezus Chrystus powiedział o sobie samym: " Ja jestem dobrym pasterzem " ( J 10,11). Zaświadczył o tym oddając życie na krzyżu za swoje owce. Sprawdził się jako pasterz jak nikt inny dotąd i dlatego panuje nad wszystkim pokoleniami i nad całym wszechświatem " ( " W komunii z Bogiem" str: 135- 136) .

Dziękuję Ci Chryste, że jesteś moim królem. Ty zawładnij  całym moim życiem, a ja będę szedł za Tobą, najlepszym pasterzem .

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.