blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

  "Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia", tymi słowami zwrócił się do Świętej Siostry Faustyny Marii Kowalskiej, nasz Pan Jezus Chrystus.

Rzekł również Pan:

"...Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia Mojego. Tym naczyniem jest ten obraz z napisem JEZU UFAM TOBIE."

"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swojej chwały."

"...Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały Miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu." 

 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(Modlitwa wymaga Różańca Świętego)


Na początku odmawiamy modlitwy na trzech pierwszych paciorkach:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach odmawiamy modlitwę:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach odmawiamy modlitwę:

Dla jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie modlitwa na trzech paciorkach:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (x3)

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, UFAMY TOBIE!"

 
 
Święta Siostra Faustyna Maria Kowalska

Siostra Faustyna (Helena Kowalska) przyszła na świat w rodzinie wielodzietnej Marianny i Stanisława Kowalskich w 1905 r. Urodziła się we wsi Głogowiec koło Łodzi.. W dzieciństwie jako kilkunastoletnia dziewczyna poszła na służbę do zamożnych rodzin. Głęboka wiara i umiłowanie modlitwy skłoniły ją do wstąpienia do zakonu. W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym - jako s. Maria Faustyna - przeżyła trzynaście lat, spełniając obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.

Już w pierwszych chwilach życia zakonnego Bóg dał jej poznać Swe plany w stosunku do niej, o czym tak pisze w Dzienniczku: "W chwili obłóczyn Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję (...)" (22).

Do niej Pan Jezus skierował zdumiewające słowa: "W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do Mego miłosiernego Serca". (1588)

Misja świętej siostry Faustyny polegała na:
- przypomnieniu prawdy wiary, objawionej w Piśmie Świętym, o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, a nawet największego grzesznika;
- przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego;
- zainspirowaniu wielkiego ruchu czcicieli i apostołów Miłosierdzia Bożego, który ma prowadzić do religijnego odrodzenia wiernych w duchu tego nabożeństwa, czyli w ewangelicznym duchu dziecięcego zawierzenia Bogu i czynnej miłości bliźniego.

Siostra Faustyna wyniszczona gruźlicą i cierpieniami, jakie znosiła w ofierze za grzeszników, zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie, mając zaledwie 33 lata.

  Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II

Więcej informacji na temat kultu Miłosierdzia Bożego na stronach http://www.milosierdzie.info.pl/ i http://www.faustyna.pl/

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.