blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

80 lat posługi     Myśl św. Urszuli Ledóchowskiej „Aby wszystkim dać Boga” stała się motywem przewodnim towarzyszącym uroczystym obchodom, jakie za 80 lat pobytu Zgromadzenia Urszulanek SJK w Sokolnikach Wielkich zostało sprawowane w niedzielę 23 września b/r. Mszy świętej dziękczynnej, koncelebrowanej odprawionej w sokolnickiej kaplicy o godzinie 10,00 przewodniczył J.E. ks. bp. Zdzisław Fortuniak. Przy Stole Pańskim modlitwą głównego celebransa wsparli: dziekan dekanatu szamotulskiego ks. kan Mariusz Marciniak, proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Musiał oraz urszulański kapelan ks. Adam Sławiński SAC. Podczas tej radosnej chwili oprócz okolicznych mieszkańców obecne były również inne współ-siostry jubilatek, które w dużej liczbie na te obchody dotarły z okolicznych domów. Matkę Generalną reprezentowała s. Iwona Dworska. Obecna była również przełożona poznańskiego centrum s. Anna Reczko, jak również s. Agnieszka Celińska, która obecnie przewodzi „szaremu domowi” w Sieradzu. Swym śpiewem uroczystość ubogaciła Scholla a w gronie służby liturgicznej ołtarza obecni byli ministranci i lektorzy dawnych i obecnych roczników posługujących w kaplicy na przestrzeni lat.

    To Eucharystyczne uwielbienie stało się chwilą autorefleksji i zadumy, gdzie każdy uczestnik liturgii indywidualnie mógł pochylić się nad pracą „szarych urszulanek” na rzecz miejscowej społeczności a szczególnie jej najmłodszych członków i ich rodzin. Ks. Biskup w swym słowie pasterskim przypomniał zgromadzonym po krótce to, co najważniejsze i najistotniejsze wyłania się z kart historii tego miejsca mówiąc min.: „(...) Mając na uwadze służbę dla dzieci i młodzieży (Matka Urszula) zdecydowała się na przyjęcie na rzecz Zgromadzenia daru spadkowego hrabiny Łąckiej w postaci majątku w Sokolnikach Wielkich. Dom siostrzany w Sokolnikach Wielkich powstał w 1938 roku. Miał być materialnym zapleczem dla zakładów, dla domów dziecka. Siostry pracowały fizycznie na ten cel … ale służyły też tutejszym dzieciom i młodzieży. Same mieszkały w warunkach trudnych. Znalazły jednak miejsce na ambulatorium dla chorych. Funkcjonować w takich warunkach mogą tylko ludzie, którzy mają głęboką motywację. Siostry znajdowały ją przed Najświętszym Sakramentem stąd centralnym miejscem domu była kaplica. Rozwijającą się pracę przerwała wojna. Kiedy się skończyła można było żywić przekonanie, że teraz już problemów nie będzie. Rzeczywistość okazała się inna. Ludzie reprezentujący władzę nazywającą się ludową i robotniczo – chłopską odebrali siostrom ziemię oraz zabronili pracy z dziećmi i młodzieżą. Prześladowano siostry za to, że siłą ich ofiarnej służby był Pan Jezus. Największą krzywdę wyrządzono dzieciom, młodzieży a także osobom korzystającym z pomocy sióstr. Dalej jednak, w tak trudnych warunkach siostry się nie poddały spiesząc z pomocą rodzinom. (…) Owocem tego ducha, owocem tej atmosfery były starania, by siostry, które skierowała do Sokolnik sama św. Urszula nie odeszły stąd. A owocem współpracy mieszkańców Sokolnik Wielkich oraz kilku najbliższych miejscowości z siostrami stała się budowa obecnej kaplicy wraz z klasztorem (…) Św. Urszula Ledóchowska napisała kiedyś: „umiemy prosić szczególnie wtedy, gdy bieda nas przyciska ale co do wdzięczności, co do uwielbienia to mniej jesteśmy skorzy”. Więc niech ten rocznicowy obchód, niech ta Msza św. będzie nade wszystko dziękczynieniem (...)”, co też się stało.
    Pod koniec tego liturgicznego spotkania w stronę sióstr jubilatek popłynęło wiele pogodnych słów, podziękowań i gratulacji. Zostały przekazane kwiaty i upominki przez delegacje min.: pań sołtys z okolicznych wsi, przez pana wójta Zenona Gałkę, panią dyrektor Wisławę Kozłowską z tutejszej Szkoły Podstawowej, od pracowników przedszkola, jak również rodziców oraz od scholi i od służby liturgicznej. Także indywidualne osoby chciały przekazać swą wdzięczność. Jednak najbardziej wzruszającym był moment, kiedy to przedszkolaczki przygotowane przez swe nauczycielki zaśpiewały okolicznościową piosenkę przekazując jednocześnie piękne, papierowe i własnoręcznie wykonane słoneczniki wszystkim siostrom. Po otrzymaniu prze wiernych błogosławieństwa znalazła się również chwila dla dzieci, którą miejscowe siostry specjalnie przygotowały. Każde dziecko otrzymało biały lub czerwony balonik – jeden z osiemdziesięciu, jakie zostały uszykowane. Wewnątrz każdego była włożona myśl św. Urszuli i na umówiony znak dzieci wypuściły je wszystkie w niebo radując się przy tym tą piękna chwilą wraz z pozostałymi uczestnikami zgromadzenia.
    Popołudniową porą z kolei osoby, które powróciły do kaplicy obejrzały multimedialną retrospekcję, przypominającą najważniejsze momenty z działalności Urszulanek SJK w sokolnickim domu. Ks. kapelan poprowadził także Koronkę do Miłosierdzia Bożego za zmarłe siostry Urszulanki SJK, a w szczególny sposób za te z nich, które posługiwały na sokolnickiej ziemi. Następnie ludzie udali się do świetlicowej sali. Tu przyszła chwila na śpiew i staropolskie „100 lat” pod adresem sióstr, jak również skosztować można było jubileuszowego toru specjalnie na tę okazję upieczonego. Przy rozmowach, wspominkach i w radosnej atmosferze dopełniono tej dziękczynnej uroczystości.
Notka statystyczna:
Dom w Sokolnikach Wielkich obecnie należy do centrum poznańskiego. Liczba pracujących sióstr – 4. Siostry prowadzą przedszkole dla ok. 60 dzieci, świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla ok. 30 dzieci i zajmują się katechizacją dzieci oraz pracą charytatywną i wolontariacką.
Kierownictwo domu na przestrzeni 80 lat w swej pieczy miały:
s. Augustyna Komecka (1938-1939),
s. Franciszka Rybasiewicz (II – VII 19939),
s. Assumpta Parczewska (VII-IX 1939),
s. Assumpta Biniek (1939-1945),
s. Augustyna Bałczewska (1945-1951),
s. Aniela Klinik (1951-1956),
s. Immaculata Dorkowska (1956-1962),
s. Teresa Kowalczyk (1962-1971),
s. Pia Jakimowicz (1971-1978),
s. Józefa Dymowska (1978-1980),
s. Beata Paluszkiewicz (1980-1986),
s. Teresa Mynarska (1986-1990),
s. Janina Maćkowiak (1990-1999),
s. Teresa Mynarska (1999-2005),
s. Jadwiga Wojciechowska (2005-2010),
s. Agnieszka Celińska (2010-2017),
s. Irena Dudek … aktualnie

                                                                   tekst i foto: R. Kaczmarek

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.