blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

Wizytacja pasterska w parafii p.w. Narodzenia NMP w Kaźmierzu AD 1970

     Jeszcze w naszej pamięci mamy niedawną wizytację przeprowadzoną w roku 2007 przez abpa Stanisława Gądeckiego myślę jednak, że warto wspomnieć tutaj o podobnej wizytacji, która miała miejsce 29 czerwca roku 1970.Wizytację przeprowadzał ówczesny arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak. Działo się to za probostwa ks. Jana Kajetańczyka.

po wyjściu z samochodu gościa wita proboszcz ks. Jan Kajetańczyk

chlebem i solą witają gościa przedstawiciele rady parafialnej

Antoni Feld z Nowej Wsi i Antoni Płocharz z Gorszewic

     Kaźmierscy parafianie oczekiwali na swojego arcybiskupa z wielką radością przyjmując go iście po królewsku. Na tą okoliczność powstało podwyższenie na południowej ścianie kaplicy Skrzydlewskich gdzie przygotowano tron dla gościa. Nad Jego głową umieszczony był napis 40, co przypominało o niedawno obchodzonej czterdziestej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez arcybiskupa Baraniaka (święcenia przyjął 3 sierpnia 1930 r.) a po drugiej stronie fotografia przedstawiająca przyjęcie sakry biskupiej (sakrę biskupią otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 kwietnia 1951 r.).

słowa powitania wraz z życzeniami dla Jubilata odczytuje Józef Magdziarz z Kopaniny

Ks. arcybiskup nie krył zaskoczenia, a zarazem radości z tak ciepłego przyjęcia. Przedstawiciele organizacji skupionych przy parafii przygotowali kilka krótkich wystąpień składając przy okazji serdeczne życzenia Jubilatowi. Ks. arcybiskup z uśmiechem wysłuchał wierszyków przygotowanych, przez Kaźmierskie dzieci.

kwiaty i życzenia od najmłodszych parafian

wprowadzenie arcybiskupa do kaźmierskiej świątyni

na zdjęciu, moment odprowadzenia ks. bpa na probostwo

Arcybiskup Antoni Baraniak cieszył się wielkim szacunkiem wśród wiernych naszej archidiecezji i uważany był za jedną z największych postaci polskiego kościoła. Zmarł 13 sierpnia 1977 w Poznaniu.

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.