blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  +48 61 29 18 296

ks. Krzysztof Musiał

Chrystus w rozmowie z Samarytanką przeprowadza katechezę chrzcielną. Pragnie się na pić ze studni Jakubowej, dlatego prosi ją o wodę. Dalej wskazuje tej kobiecie na "wodę żywą ": "Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu " .

" Ten, kto pije wodę ze źródła Chrystusa, nosi to źródło w sobie, sam staje się źródłem. Woda jest obrazem życia. Dlatego też doskonale wyraża nasze zanurzenie w Chrystusie w sakramencie chrztu. Mając przez ten sakrament dostęp do źródła życia wiecznego, powinniśmy wobec tak wielu pragnień naszego świata na to źródło nieustannie wskazywać. My, chrześcijanie, znaleźliśmy przecież sens naszego życia, które nie wyparuje jak woda pozostawiona na pustynnym słońcu"

( z programu duszpasterskiego 2011/ 2012 str: 83)

Copyright © 2019, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.