blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

ks. Waldemar Bączkowski

Ks. Waldemar: Skąd wziął się pomysł spotkań biblijnych, które ksiądz prowadzi?

Ks. Janusz: Idea zrodziła się z gorącej chęci dzielenia się Słowem Bożym. Pierwsza grupa została założona 5 lat temu w parafii św. Mateusza w Poznaniu i do dzisiaj się spotykamy.

Ks. W: Ile obecnie grup ksiądz prowadzi?

Ks. J: Obecnie jest 11 grup na różnym poziomie. Najmłodszą jest grupa założona miesiąc temu w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Luboniu.

 

Ks. W: Jaki cel mają spotkania grup biblijnych?

Ks. J: Jest to radosne spotkanie w ramach „Dzieła Biblijnego”. Przybliżanie Słowa Bożego wierzącym dla ugruntowania naszej wiary.

Ks. W: Co księdzu daje prowadzenie tych grup biblijnych?

Ks. J: Największą radością dla mnie jest dzielenie się Słowem Bożym! Poza tym można poznać wielu wartościowych ludzi, którzy zadają, którzy zadają czasem bardzo trafne i ważne pytania. To zmusza mnie do tego, aby się dobrze przygotowywać do tych spotkań oraz do szukania odpowiedzi w różnych miejscach. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mnie cieszy na tych spotkaniach. Umiejętność zastosowania przez słuchaczy tekstu biblijnego do dzisiejszej, aktualnej sytuacji.

Ks. W: Co może ksiądz powiedzieć o naszej Kaźmierskiej grupie?

Ks. J: Przychodzi dużo ludzi i widzę u nich głód Słowa Bożego. Nie boją się odpowiadać na stawiane przeze mnie pytanie nawet, jeśli do końca nie rozumieją tekstu, który analizujemy. Myślę, że stworzyła się wspólnota Słowa Bożego.

Ks. W: Czy jeszcze ktoś może dołączyć się do tej wspólnoty?

Ks. J: Każdy może się czuć zaproszony i w każdej chwili do nas dołączyć! Ale im później to uczyni tym trudniej będzie mu zrozumieć, o czym rozmawiamy.

Ks. W: Powiedzmy jeszcze, kiedy odbywają się spotkania w naszej parafii?

Ks. J: W drugi lub trzeci piątek miesiąca. Proszę słuchać ogłoszeń parafialnych.

Ks. W: Życzę owocnych spotkań z parafianami.

Ks. J: Dziękuję.

Ks. W: Dziękuję za rozmowę.

Ks. J: Również dziękuję. Z Panem Bogiem.

 

Copyright © 2023, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.