blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

W dniu 07.09.2007 r. kaźmierscy parafianie przeżywali chwilę szczególną. Byli bowiem świadkami ważnego wydarzenia w życiu kościoła, jakim jest wizytacja kanoniczna. Wizytację przeprowadził osobiście ks. arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.

Celem wspomnianej wizytacji jest zapoznanie się ze stanem naszej parafii. Dotyczy to zarówno dóbr materialnych należących do kościoła jak i stanu duchowego samych parafian. Chociaż stan materialny nie jest obojętny to największy nacisk arcybiskup kładzie na pobożność parafian, na ich stosunek do sakramentów świętych, wreszcie na frekwencje podczas mszy św. i udział we wszelkich nabożeństwach.

 

Wizytacja rozpoczęła się od mszy św. celebrowanej, przez ks. Kanonika Zdzisława Potrawiaka proboszcza naszej parafii, który na wstępie powitał dostojnego gościa. Następnie przedstawił w skrócie dorobek administrowanej przez siebie parafii. Zwrócił uwagę przede wszystkim na to, co zmieniło się od ostatniej wizytacji, która miała miejsce w roku 2003.

W uroczystościach porannych uczestniczył ks. kan. Andrzej Grabański z Szamotuł. W czasie trwania mszy tuż po homilii, którą wygłosił ks. arcybiskup nastąpiło uroczyste poświęcenie odrestaurowanego właśnie głównego ołtarza.

Ołtarz tak jak zaplanował wcześniej ks. proboszcz jest już gotowy i prezentuje się wspaniale. Dla tych, którzy przyzwyczaili się do wcześniejszego wyglądu ołtarza obecny może wydawać się bardziej kolorowy. Jednak jak zapewnia ks. kanonik podczas prac konserwatorskich, kiedy została zdjęta wierzchnia warstwa farby okazało się, że pierwotnie ołtarz był właśnie w takich kolorach, postanowiono więc je odtworzyć.

Arcybiskup na zakończenie mszy stwierdził, że jest pod wrażeniem pięknego obecnie ołtarza. Tuż po mszy św. wszyscy zebrani na uroczystości parafianie przeszli w procesji pod pomnik papieża Jana Pawła II, który został poświęcony, przez ks. arcybiskupa.

Tutaj dodam, że ks. arcybiskup ponownie użył sformułowania, iż jest pod wrażeniem tym razem pomnika. Stwierdził, że chociaż widział już kilka pomników-postaci Jana Pawła II to rzadko są one tak bardzo podobne do oryginału jak ten, który stoi przy kościele w Kaźmierzu. Następnym punktem programu wizytacji w naszej parafii było spotkanie ks. arcybiskupa z młodzieżą kaźmierskiego gimnazjum. Tam dostojnego gościa witała rozśpiewana młodzież pod dyrekcją p. Roberta Winieckiego. Po krótkiej wizycie, w czasie której ks. abp miał okazję poznać warunki, jakie stworzone mają uczniowie oraz nauczyciele w nowym gmachu gimnazjum, ks. abp udał się w odwiedziny do Szkoły Podstawowej im Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu gdzie równie gorąco został powitany przez dzieci, nauczycieli i dyrekcję z p. Andrzejem Pawłowskim na czele.

Uczniowie szkoły obdarowali arcybiskupa pięknym koszem owoców. Po tych z pewnością ciekawych spotkaniach z młodzieżą dostojny gość udał się z wizytą do parafian z Sokolnik Wielkich, które odbyło się w tamtejszej kaplicy.

Następnie odwiedził małych parafian w przedszkolu prowadzonym przez Siostry Urszulanki.

Ks. Arcybiskup odwiedził jeszcze Szkołę Podstawową w Sokolnikach, gdzie rozmawiał z uczniami i personelem. Spotkanie w Sokolnikach Wielkich zakończyło się wizytą w Domu Sióstr Urszulanek, które ugościły ks. abpa obiadem. Od godz. 14.00 rozpoczęła się wizytacja kościoła i biura parafialnego, podczas której ks. proboszcz przedstawił arcybiskupowi obecny, stan parafialnych dóbr materialnych. Modlitwa za zmarłych parafian na kaźmierskim cmentarzu parafialnym to kolejny punkt programu wizytacji.

Ksiądz arcybiskup pierwsze kroki skierował w stronę zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej. Tam tuż przed tą mogiłą znajduje się grobowiec wielce zasłużonego dla naszej parafii ks. Wacława Faustmana. Od modlitwy w intencji zmarłych księży rozpoczął swoją wizytę na cmentarzu ks. arcybiskup.

Następnie modlił się za ofiary wojen i wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Na zakończenie wizyty w miejscu spoczynku kaźmierskich parafian ks. abp pobłogosławił przybyłe na cmentarz dzieci. Na godz. 16.00 zaplanowano spotkanie Jego Ekscelencji z grupami duszpasterskimi działającymi na terenie naszej parafii.

Na spotkaniu stawili się przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła nr 2 w Kaźmierzu. Z grona tego koła wywodzą się członkinie zespołu „Kaźmierzanka”, który pod dyrekcją p. Waldemara Hermanna zaśpiewał kilka piosenek religijnych głównie oazowych po czym dyrygent w kilku słowach przedstawił  zespół a przewodnicząca koła p. Irena Przybecka zapoznała gościa z zakresem jego działań.

Następnie p. Joanna Michalik przedstawiła zarys działalności parafialnego stowarzyszenia Matek Różańcowych, organizacji charytatywnej Caritas, Przyjaciół Radia Maryja oraz członków Żywego Różańca.

Pani Alicja Szopa przedstawiła w skrócie pracę z młodzieżą w zakresie spotkań modlitewnych min. Małego Różańca.

Kaźmierska młodzież pochwaliła się swoją przynależnością między innymi do Kręgu Biblijnego, ministrantów i katolickiego ruchu oazowego.

Po zakończeniu prezentacji grup duszpasterskich ks. arcybiskup podziękował wszystkim za przybycie i wyraził swoje zadowolenie z tego, iż takie grupy w Kaźmierzu istnieją; z nadzieją na dalszy ich rozwój udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa. Ksiądz metropolita spotkał się też z członkami Rady Parafialnej w salce katechetycznej.

Były również pamiątkowe zdjęcia :)

O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta celebrowana przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, podczas której ponad 130 młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania.

W kościele w imieniu rodziców o sakrament dla swoich dzieci poprosili p. Justyna Jadwiżak i p. Stanisław Jarząb. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił kaźmierski Chór im. St. Moniuszki.

We mszy św. oprócz proboszcza ks. kanonika Zdzisława Potrawiaka i wikariusza ks. Tomasza Nowaka udział wzięli dziekan Dekanatu Szamotulskiego ks. kan. Kazimierz Wencel i kapelan Sióstr Urszulanek z Sokolnik Wielkich ks. Marian Bański. Po mszy młodzież na zewnątrz kościoła utworzyła dwa równoległe do siebie szpalery, pomiędzy którymi ks. arcybiskup w burzy oklasków przeszedł z kościoła na probostwo.

W ten sposób pobyt ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w Kaźmierzu dobiegł końca. Podsumowując z punktu widzenia zwykłego członka naszej parafialnej wspólnoty tego typu wizyty przynoszą wiele dobrego wszystkim parafianom. Wizyta duchownego tej rangi pozytywnie wpływa na nasze morale. Podnosi na duchu i daje wiarę w to, że to, co robimy tutaj w naszym otoczeniu jest dobrze postrzegane tam wyżej, mam na myśli archidiecezję. Pomimo że wypada być skromnym myślę, że jako parafianie nie mamy się czego wstydzić i możemy być dumni wraz z naszymi duszpasterzami z tego, co dzieje się w naszej parafii. Wielkie słowa uznania należą się przy okazji ks. kanonikowi Zdzisławowi Potrawiakowi za odwagę w tak trudnym przedsięwzięciu, jakim był remont głównego ołtarza. Zarówno remont kościelnych organów jak i zakończony właśnie remont głównego ołtarza są to niewątpliwie Jego wielkie dzieła, z których może być dumny a które miejmy nadzieję przetrwają kolejne dziesiątki a może nawet setki lat. Słowa uznania również dla ks. wikariusza Tomasza Nowaka za wzorowe przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Myślę, że młodzież parafii kaźmierskiej na długo pozostanie w pamięci ks. arcybiskupa i oby tylko wytrwała w swoich duchowych postanowieniach. Pozostając jeszcze w temacie religijnym przypominam że dzisiaj 8 września przypada Dzień Dobrej Wiadomości, Narodzenie Najświętszej Marii Pannypatronki naszego kościoła. Mszę św. odpustową która rozpoczęła się o godz. 11.00 sprawował i homilię wygłosił ks. kanonik Bogdan Kończak z Szamotuł. Suma odpustowa tradycyjnie zakończyła się procesją wokół kościoła i odśpiewaniem "Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy"

Jerzy Oses

Podziękowania dla p. Andrzeja Wielgosza za pomoc w realizacji foto-relacji i dla p. Remigiusza Kaczmarka za udostępnienie fotografii z Sokolnik Wielkich.

Giga galeria ponad 400 fotografii >>>

 

 

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.