blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

modlitwa

   W poniedziałek 18 stycznia zapoczątkowany został 43. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Potrwa on do kolejnego poniedziałku 25 stycznia. Jego tegorocznym hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: "Wy jesteście tego świadkami". W tym roku teksty do rozważań przygotowały kościoły szkockie. Stało się tak ponieważ w czerwcu przypada setna rocznica Światowej Konferencji Misyjnej która odbyła się wówczas w Edynburgu.

Moment ten uznawany jest za początek nowoczesnego ruchu ekumenicznego. W Polsce organizatorem tego wydarzenia są „Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu” i „Polska Rada Ekumeniczna” . Oba te gremia wspólnie przygotowały teksty nabożeństw na poszczególne dni tygodnia oraz ramowe materiały, mające pomóc by głębiej przeżyć ten czas. W ramach tego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” w całej Polsce zaplanowane zostały liczne nabożeństwa i spotkania modlitewne, koncerty, panele czy sympozja. Również w Archidiecezji Poznańskiej takowe są przewidziane.

NABOŻEŃSTWA W POZNANIU

4 stycznia 2010 poniedziałek - godz. 18.30
Kościół oo. Franciszkanów, Pl. Bernardyński
nabożeństwo ekumeniczne przy żłóbku

17 stycznia 2010 niedziela - godz. 16.30
Nieszpory prawosławne, Rzymsko - Katolicka kaplica Sióstr Szarytek, ul. Sielska
Kazanie: ks. diakon Sławomir Kostrzewa /Kościół Rzymsko - Katolicki/
Śpiew: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej

Dyryguje: Miłosz Firlej

18 stycznia 2010 poniedziałek - godz. 18.00.
Kościół Ewangelicko - Metodystyczny p.w. Św. Krzyża, ul. Ogrodowa
Kazanie: pastor Piotr Wisełka /Kościół Zielonoświątkowy/

19 stycznia 2010 worek - godz. 18.30.
Kościół Rzymsko - Katolicki p.w. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głogowska
Kazanie: protoprezbiter Paweł Minajew /Kościół Prawosławny/

20 stycznia 2010 środa - godz. 18.00.
Kościół Polsko - Katolicki p.w. Św. Kazimierza, ul. Bydgoska
Kazanie: ks. infułat Roman Skrzypczak /Kościół Polsko - Katolicki/

21 stycznia 2010 czwartek - godz. 20.00.
Kościół Rzymsko - Katolicki p.w. Św. Wojciecha, Wzgórze Św. Wojciecha
Modlitwa ze śpiewami z Taizé
Kazanie: Dariusz Zuber /Kościół Ewangelicko - Metodystyczny/

22 stycznia 2010 piątek - godz. 18.30.
Kaplica Rzymsko - Katolicka Radia „Emaus", ul. Zielona
Nabożeństwo w 90. rocznicę urodzin Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari

22 stycznia 2010 piątek - godz. 18.30
Kościół Rzymsko - Katolicki, p.w. Maryi Królowej, Rynek Wildecki
Liturgia św. Jana Chryzostoma
Kazanie: ks. Jarosław Moskałyk /Kościół Grekokatolicki/
Śpiew: Kameralny Chór Muzyki Sakralnej „Synthagma"
Dyryguje: Ks. Bogdan Drozd /Kościół Grekokatolicki /

23 stycznia 2010 sobota - godz. 18.00.
Cerkiew Prawosławna p.w. Św. Mikołaja, ul. Marcelińska
Kazanie: ks. Edward Jaworski /Kościół Rzymsko - Katolicki/
Śpiew: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej
Dyryguje: Miłosz Firlej

24 stycznia 2010 niedziela - godz. 18.00.
Kościół Zielonoświątkowy, ul. Grunwaldzka
100 lecie Ruchu Zielonoświątkowego w Polsce
Kazanie: ks. radca Tadeusz Raszyk /Kościół Ewangelicko - Augsburski/

25 stycznia 2010 poniedziałek - godz. 18.00.
Kościół Ewangelicko - Augsburski p.w. Łaski Bożej, ul. Obozowa
Kazanie: o. Czesław Liniewicz OFM /Kościół Rzymsko - Katolicki/

13 lutego 2010 sobota - godz. 19.30.
Kościół Rzymsko - Katolicki p.w. Św. Wojciecha, Wzgórze Św. Wojciecha
Nieszpory prawosławne
Kazanie: ks. abp Stanisław Gądecki
Śpiew: Chór Prawosławnej Konkatedry Poznańskiej, oraz Capella Gedanensis-męski zespół wokalny
Dyryguje: Miłosz Firlej

NABOŻEŃSTWA POZA POZNANIEM

15 stycznia 2010 piątek - godz. 18.30.

Wronki, kościół klasztorny oo. Franciszkanów, p.w. Zwiastowania NMP, ul. Mickiewicza
Kazanie: ks. superintendent Jan Ostryk /Kościół Ewangelicko - Metodystyczny/

17 stycznia 2010 niedziela - godz. 16.00.

Śmigiel, kościół Rzymsko - Katolicki p.w. NMP Wniebowziętej, ul. Farna
Kazanie: ks. Waldemar Gabryś /Kościół Ewangelicko - Augsburski/

24 stycznia 2010 niedziela - godz. 15.00.

Leszno, kościół Ewangelicko - Augsburski, ul. Paderewskiego
Kazanie: ks. Mirosław Tykfer  /Kościół Rzymsko - Katolicki/

26 stycznia 2010 wtorek - godz. 18.00.

Pniewy, kościół klasztorny Sióstr Urszulanek
kazanie: ks. radca Tadeusz Raszyk /Kościół Ewangelicko - Augsburski/

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) - swymi korzeniami sięga jeszcze czasów II wojny światowej. Formalnie w Polsce została ona zarejestrowana jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów tj. w 1946 roku. W jej skład wchodzą Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP.

Rada ds. Ekumenizmu - istnieje przy Konferencji Episkopatu Polski od 1966 r. Wcześniej istniała w randze komisji. W 1974 r. powołano Komisję Mieszaną Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej. Obecnie jest to Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Ekumenizm - to ruch inspirowany i kierowany przez Ducha Świętego i zmierzający do przywrócenia jedności w podzielonym chrześcijaństwie. Ma on na celu wypracowanie u osób weń zaangażowanych postawy naznaczonej szacunkiem i zaufaniem do braci z innych Kościołów oraz eksponowanie tego, co łączy chrześcijan, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i podejmowanie współpracy w różnych dziedzinach.

Oto, czym dzielił się Jan Paweł II ze słuchaczami podczas swych rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z 18 I 2004rokuPrzez najbliższych osiem dni w każdej części świata chrześcijanie różnych wyznań i z różnych tradycji będą się gromadzić, by usilnie prosić Pana o umocnienie ich wspólnych dążeń do pełnej jedności. Punktem wyjścia będzie dla nich właśnie bogactwo znaczeniowe zawarte w obietnicy Chrystusa — dzień po dniu będą medytować nad ewangelicznym darem pokoju i nad zobowiązaniami, jakie z niego wynikają. Obiecując uczniom swój pokój, Chrystus zapewnił ich, że będzie ich wspierał w czasie próby. A czyż nie jest bolesną próbą trwający wciąż podział między chrześcijanami? Oto, dlaczego żywo odczuwają oni potrzebę zwrócenia się do jedynego Pana z prośbą, by pomógł im przezwyciężyć pokusę zniechęcenia na trudnej drodze prowadzącej do pełnej jedności. W świecie spragnionym pokoju pilnie potrzeba, by wspólnoty chrześcijańskie głosiły Ewangelię w sposób zgodny. Muszą koniecznie dawać świadectwo Miłości Bożej, która je łączy, i być zwiastunami radości, nadziei i pokoju, stając się zaczynem nowej ludzkości. Pragnę z całego serca, by ten Tydzień Modlitw przyniósł obfite owoce dla jedności chrześcijan. Niech będzie dla wierzących w Chrystusa dogodną sposobnością do przekazania sobie braterskiego znaku pokoju Pana. Niech ten dar wyjedna nam przez swe macierzyńskie wstawiennictwo Maryja Dziewica, Matka Chrystusa ... .

Chronologiczny wykaz niektórych ważnych dat z historii

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” i światowego ekumenizmu

1740 W Szkocji spotykamy się z ruchami charyzmatycznymi, mającymi powiązania z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne Kościoły i z innymi Kościołami.
1820 Ksiądz James Haldane Stewart publikuje „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia Chrześcijan na rzecz wylania Ducha Świętego”.
1840 Ksiądz Ignatius Spencer, nawrócony katolik, występuje z propozycją „Zjednoczenia w Modlitwie dla Jedności”.
1867 Pierwsza Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth podkreśla wagę modlitwy o jedność w Preambule do swych Rezolucji.
1894 Papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność w kontekście świąt Zesłania Ducha Świętego.
1908 Obchody „Oktawy Jedności Kościoła” w miesiącu styczniu zostały zainicjowane przez księdza Paula Wattsona.
1926 Ruch Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów rozpoczyna wydawanie „Materiałów Pomocniczych na Oktawę Modłów o Jedność Chrześcijan”.
1935 Abbe Paul Couturier z Francji popiera „Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan” w oparciu o modlitwę Chrystusa „aby byli jedno”.
1944 Powstanie ekumenicznej wspólnoty z Taizé, zainicjowanej przez Rogera Louisa Schutza — syna protestanckiego pastora, znanego jako brat Roger. bracia organizują tygodniowe rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży, a od 32 lat, na przełomie roku, Międzynarodowe Spotkania Młodych, zwane Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię.

1948 Powstanie Ekumenicznej Rady Kościołów (zwanej także Światową Radą Kościołów). Siedziba ERK mieści się w Genewie. Obecnie należy do niej ponad 300 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich.

1958 Kongregacja do Spraw Jedności Chrześcijan (Lyon, Francja) wraz z Komisją Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów rozpoczynają wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw.
1960 Powstanie Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan — najważniejszej w Kościele katolickim instytucji zajmującej się działalnością ekumeniczną. W 1989 r. został on przekształcony w Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan. Siedziba Rady mieści się w Watykanie.

1964 "Dekret o ekumenizmie" Soboru Watykańskiego II podkreśla fakt, że modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitwo Jedność Chrześcijan.
1965 Odwołanie przez ekumenicznego patriarchę Konstantynopola Dimitriosa I i papieża Pawła VI anatem (klątw), nałożonych po schizmie w 1054 r.; skierowanie przez papieża Pawła VI i ojców soborowych prośby o wybaczenie do braci odłączonych.

1966 Komisja Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów i Sekretariat do spraw Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie znany jako Papieska Rada do spraw Promocji Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne oficjalne przygotowania tekstu na Tydzień Modlitwo Jedność Chrześcijan.

1967 Zainicjowanie wzajemnych odwiedzin delegacji Patriarchatu Konstantynopola w Watykanie z okazji uroczystości ku czci świętych Piotra i Pawła, odbywających się 29 czerwca, oraz przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Konstantynopolu, podczas obchodów ku czci św. Andrzeja 30 listopada.

1969 Wizyta papieża Pawła VI w siedzibie Światowej Rady Kościołów

1970 Prośba o wybaczenie, skierowana do Kościoła katolickiego przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, skupiającej Kościoły luterańskie z całego świata.

1979 Spotkanie Papieża Jana Pawła II z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Dimitriosem, podczas którego zadecydowano o rozpoczęciu dialogu teologicznego między Kościołami prawosławnym i katolickim. Dialog toczy się od 1980 r.

1986 Ekumeniczną Wspólnotę Braci w Taizé odwiedził papież Jan Paweł II

1986 Dnia 27 października odbył się Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu z udziałem przedstawicieli wielu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz innych religii.

1994 Tekst na rok 1996 przygotowany został we współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Młodych Mężczyzn (YMCA) i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Młodych Kobiet (YWCA).

1995 w maju ogłoszono encyklikę Jana Pawła II Ut unum sint o działalności ekumenicznej Kościoła.

1995 Wizyta patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Watykanie i spotkanie z Janem Pawłem II.

1997 II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu, zorganizowane przez Konferencję Kościołów Europy i Radę Konferencji Episkopatów Europy pod hasłem: „Pojednanie — dar Boga i źródło nowego życia”.

1999 Dnia 31 października podpisano w Augsburgu Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu między Kościołami katolickim i luterańskim, która jest owocem dialogu teologicznego prowadzonego przez Kościoły katolicki i luterański od 1965 r.

2000 Dnia 23 stycznia podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele Świętej Trójcy w Warszawie została podpisana „Deklaracja o wzajemnym uznaniu chrztu świętego” przez Zwierzchników Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w PRE oraz przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, kard. Józefa Glempa, jako zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego.
2001 W Strasburgu 22 kwietnia przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, kard. Miloslav Vlk i przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich, prawosławny metropolita Jeremiasz z Paryża, podpisali Kartę Ekumeniczną Europy.

2005 Podczas uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra spotkali się dostojnicy kościelni, państwowi oraz przeciętni ludzie. Reprezentowali on różne odłamy Chrześcijaństwa ale także inne religie i osoby niewierzące. W ten sposób oddali oni hołd zmarłemu ale także jego ideałom dotyczącym ekumenizmu i jedności chrześcijan jak również ideom pokojowego współistnienia całej ludzkości.

2009 „Pielgrzymka zaufania przez ziemię”, czyli Europejskie Spotkania Młodych kolejny raz zawitały do Polski. Po Wrocławiu i Warszawie miastem goszczącym jego uczestników, które wybrała Wspólnota Braci z Taizé był Poznań.

Materiał przygotowany został w oparciu o dane zaczerpnięte zPrzewodnika Katolickiego”, „Gościa Niedzielnego” oraz informacje zaczerpnięte za pośrednictwem chrześcijańskich stron internetowych.

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.