blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  +48 61 29 18 296

ks. Krzysztof Musiał

   Jezus został powitany w Jerozolimie przez oczekujących Go mieszkańców miasta, gości oraz szerokie grono uczniów. Zbawiciel przybył do Świętego Miasta, aby wypełnić misję zleconą Mu przez Ojca. Kontaktu osobistego z Jezusem szukają ludzie posługujący się językiem greckim, Helleni, może rodowici Grecy. Pobożni poganie także przybywali na święta do Jerozolimy. Jezus wskazuje Andrzejowi i Filipowi: "Przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony" . Bo wieść o Nim wzbudza zainteresowanie ludzi z innych narodów. Poszukiwanie prawdy, sensu życia wśród pogan zapowiada otwartość wielu pogan w przyszłości. Dlatego nadszedł już czas na zakończenie misji Jezusa - Mesjasza. Nadchodzi "Godzina Syna Człowieczego" czyli zbawczy czas działania Syna Bożego, który umrze na krzyżu. Ziarnem pszenicy, które obumiera, jest zbawiająca śmierć Jezusa Chrystusa. To On wywyższony nad ziemią na drzewie krzyża przyciąga wszystkich do siebie.

Czy umiem docenić wartość tej zbawczej śmierci ? Czy poszczę w piątek, aby uczcić Ukrzyżowanego ?

Zasłaniamy krzyże w kościele to tzw. Niedziela Czarna. W ten sposób chcemy głębiej wniknąć w tajemnicę "kenozy" czyli zbawczej ofiary i śmieci Odkupiciela.

Copyright © 2019, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.