blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

K.S.M.   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Jak wiemy w tym roku obchodziliśmy w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Przygotowania młodzieży chcącej uczestniczyć bezpośrednio w tym ważnym wydarzeniu miały również miejsce w naszej parafii.

Punktem wyjścia były spotkania przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do wyjazdu grupa młodzieży przygotowywała się wraz z naszym wikariuszem ks. Maciejem Przybylakiem. W tych spotkaniach uczestniczył również Bartek katecheta z Szamotuł, który zainteresował naszych młodych parafian organizacją młodzieżową, jaką jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I tak, po pewnym czasie rozpoznania tego tematu, K.S.M. przy naszej parafii powstało. W sobotę 12 listopada odbyły się wybory i spośród grona 18 młodych ludzi wyłoniło się kierownictwo oddziału. Podczas tego spotkania obecni byli przedstawiciele oddziału diecezjalnego i dwie osoby z K.S.M. z Szamotuł.                        
Zarząd naszego oddziału przedstawia się następująco:
prezes oddziału-Oliwia Majka,
z-ca prezesa-Dominik Nowak,
skarbnik-Joanna Nowak
sekretarz-Adrian Szambelan,
z-ca sekretarza-Marika Milińska.                                   
Niech Pan Bóg im błogosławi, a po pewnym czasie zobaczymy owoce ich działalności. Przypomnę, że w Kaźmierzu takie organizacje działały już przed II wojną światową. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej zawiązało się w roku 1917 i liczyło wówczas 40 członków, a po    20 latach swojego istnienia skupiało już 111 członków i posiadało w parafii 6 zastępów. Natomiast Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej zawiązało się w roku 1927 i po 10 latach działalności liczyło 90 druhen i posiadało w parafii 5 zastępów. Miejmy nadzieję, że obecna organizacja przetrwa wiele lat i będzie jej systematycznie przybywać członków. Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Patronami Stowarzyszenia są: św. Stanisław Kostka, bł. Karolina Kózkówna.                                      

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.