blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Super User

Powitanie ks. Adama    W niedzielę 3 września 2017 roku podczas Mszy św. o godz. 10.00 nasi parafianie gromadzący się w sokolnickiej kaplicy powitali swego nowego kapelana - ks. Adama Sławińskiego SAC, który jest zakonnikiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Księża z tego Zgromadzenia są powszechnie zwanymi  Pallotynami. Tej uroczystej Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa przewodniczył i rzec można w nową społeczność ks. Adama „wprowadził” - Przełożony Prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – jednej z dwóch prowincji, jakie działają na obszarze naszego kraju.
  

   „Dzisiaj w Sokolnikach Wielkich jest naprawdę wielki dzień. Cieszymy się obecnością ks. Prowincjała. To dla nas wielka radość, że ks. Prowincjał przybył tutaj do nas, aby - jeśli tak mogę powiedzieć: „przekazać ks. Adama„ - tej społeczności . Ks. Adam zostanie tu z nami i będzie służył wszystkim tzn. i Państwu i siostrom. Więc tym bardziej cieszmy się tym wielkim darem otrzymanym od Pana Boga.” - takimi słowami s. Anna Reczko – Przełożona Centrum Poznańskiej Urszulanek SJK powitała obu kapłanów prosząc jednocześnie swoje wspólsiotry o przekazanie drobnych upominków – ks. Adrianowi kwiatka, jako znak urszulańskiego uśmiechu i radości; a ks. Adamowi „wyprawkę urszulańską” - tzn. zbiór publikacji, aby mógł bliżej zapoznać się ze św. Urszulą, Jej charyzmatem i dziełami – co spotkało się z gromkimi oklaskami. Następnie swoje serdeczne powitanie wypowiedziały przedstawicielki miejscowej społeczności w osobach Pań Sołtys. Także dzieci oraz ministranci powitali nowego kapłana, jak również s. Malgorzatę Dąbrowską, dla której jest to również czas rozpoczęcia pracy w kolejnym - nowym „szarym domu”.
   Ks. Adam Sławiński jest kapłanem z ponad trzydziestoletnią praktyką (święcenia przyjął w1983 r. w Ołtarzewie k. Warszawy – przyp. red.). Pracował na parafiach min.: w Zakopanem, w Chełmnie, w Rynie,  w Szczecinie, w Kisielicach, w Częstochowie czy w Ząbkowicach Śląskich. Do naszej społeczności przybył wprost z Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu do której przynależą także kościoły filialne w miejscowościach Glinik i Rybnica Leśna – którymi się zajmował. Jak wspomniał żartobliwie Prowincjał przedstawiając wiernym swego brata - do Wałbrzycha nie pojedzie teraz zbyt szybko, gdyż ludzie niechętnie żegnali się z ks. Adamem.   
   Życzymy zatem nowemu kapelanowi wielu łask od naszego Pana – by, jak najlepiej prowadził i błogosławił tę Jego posługę w naszej wspólnocie. Niech Moc Ducha świętego wspomaga w pracy a Matka Boża niech otacza swym płaszczem opieki. Niech św. Urszula Ledóchowska jak również św. Wincenty Pallotii czuwają i dostarczają dużo dobrej  rady i odwagi w pełnieniu Dobra i Miłości Bożej.  
Szczęść Boże ks. Adamie!

foto: R. Kaczmarek

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.