blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Jerzy Oses

Małe lokalne święto o wymiarze ponadregionalnym. Tak w skrócie można nazwać wydarzenie, które miało miejsce w niedzielę 4 listopada 2007 r. w Chlewiskach.

Tego dnia mieszkańcy Chlewisk gm. Kaźmierz zaprosili do siebie proboszcza ks. kan. Zdzisława Potrawiaka w celu poświęcenia nowego przydrożnego krzyża...

Historia krzyża w Chlewiskach

Od kiedy przy wjeździe do Chlewisk góruje krzyż, dokładnie nie wiadomo. Najstarsi ludzie urodzeni na początku ubiegłego stulecia powtarzali to, co przekazali im ich rodzice, to jest, że krzyż w Chlewiskach stoi od zawsze. Krzyż jest znakiem Chrystusa, był jednocześnie symbolem chrześcijańskich korzeni narodu polskiego, jak i również formą przeciwstawienia się  nienawidzonemu zaborcy pruskiemu. Zazwyczaj krzyże stawiano w centrum wsi, ale nasz krzyż postawiono na początku, prawdopodobnie dlatego, że znajdowała się przy nim kostnica, postawiona podczas I wojny światowej. Jak ważnym symbolem polskości na naszych terenach był krzyż, niech świadczy o tym fakt, iż w styczniu 1940 roku nasz krzyż został ścięty przez specjalne ekipy niemieckie. Zazwyczaj takie zdarzenia miały miejsce wczesnym świtem lub w nocy, jednak nasz został ścięty w południe i na wozie wywieziony w stronę Kaźmierza. W tym samym czasie został wycięty również krzyż stojący w Kaźmierzu na skrzyżowaniu drogi do Chlewisk. Niestety  tam krzyż już nigdy nie stanął. W Chlewiskach natomiast, staraniami mieszkańców wsi postawiono nowy krzyż zaraz po wyzwoleniu, to jest w 1945 roku. Krzyż poświęcił ówczesny proboszcz kaźmierski Faustman, który objął parafię w Kaźmierzu po powrocie z niewoli niemieckiej. Ten krzyż niestety uległ zniszczeniu i w 1977 roku zastąpiono go nowym. Aby był trwalszy podmurowano go. Krzyż ten został wykonany ze zdemontowanych drewnianych słupów elektrycznych. Poświęcił go proboszcz Lucjan Rounduda. Oba ostatnie krzyże, to jest z roku 1945 i 1977, wykonał mieszkaniec wsi - stolarz Leon Mazantowicz. W 1988 roku dookoła krzyża postawiono metalowe ogrodzenie. Krzyż jest otoczony krzewami bzu, które w maju pięknie kwitną. Na krzyżu powieszony jest obrazek Matki Boskiej. Mieszkańcy wsi dokładają wszelkich starań, aby to miejsce kultu religijnego naszej wsi wyglądało zawsze godnie, jest jakby wizytówką naszej wsi dla wszystkich przejezdnych. Corocznie koło krzyża odbywają się nabożeństwa majowe oraz święcenie potraw na Wielkanoc. Niestety i ten krzyż już dość poważnie zniszczał, stąd w planach Rady Sołeckiej narodził się pomysł postawienia nowego krzyża, oraz odnowienie przyległej kostnicy. Budynek ten może zmienić swoje przeznaczenie, to jest można urządzić w nim kapliczkę. Jak już wiadomo właśnie stanął nowy krzyż w Chlewiskach. Wszystko to dzięki obecnym mieszkańcom wsi, którzy wsparli finansowo inicjatywę Rady Sołeckiej.

Nowy krzyż stanął w miejscu starego zniszczonego, dzięki ofiarności mieszkańców Chlewisk i sponsorów.

Na wstępie ks. proboszcz wyraził swoje uznanie dla mieszkańców, że podjęli się tego, aby stanął krzyż, który będzie towarzyszył mieszkańcom przez wiele przyszłych pokoleń.

Potem pobłogosławił i poświęcił nowy pomnik wiary chrześcijańskiej.

Po ceremonii poświęcenia głos zabrały dzieci, które przygotowały na tą okoliczność wiersze o tematyce krzyża. Wiersze, których autorzy chcieli przekazać jak ważne w naszym życiu jest poszanowanie dla krzyża.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nowy krzyż stanął przy wjeździe do Chlewisk podziękował w imieniu swoim i Rady Sołeckiej wsi Chlewiska sołtys Andrzej Marciniak. Wykonawcą krzyża jest p.Wojciech Wojtaś z Kaźmierza, ogrodzenie wokół krzyża wykonał p. Kazimierz Kupś z Kaźmierza.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak wraz z małżonką Ewą, Przewodniczący Rady Gminy Kaźmierz Grzegorz Reinholz, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu Tomasz Augustyn i Andrzej Nowak właściciel Przedsiębiorstwo Rolnego "Agroduet" Sp. z o.o. w Chlewiskach.

                                                                                  Jerzy Oses

Historię krzyża w Chlewiskach przesłał nam p. Adam Maciejczyk dziękujemy

Tutaj dostępna jest galeria fotografii wykonanych przez mieszkańców Chlewisk

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.