Jerzy Oses

Straż pełnią druhny z OSP KaźmierzTradycja wystawiania straży przy Grobie Pańskim w naszej świątyni, sięga już wielu lat. W przeszłości podobnie jak i obecnie straż pełnili ministranci, harcerze i strażacy z jednostek OSP z terenu naszej parafii.

Zwyczaj wystawiania straży grobowej w Wielką Sobotę, kultywowany jest w wielu polskich parafiach, jednak z roku na rok tradycja ta zanika. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż w Kaźmierzu zwyczaj ten został zachowany. Również w tym roku przy grobie usytuowanym przed ołtarzem św. Anny na straży stali harcerze i strażacy. O tym jak poważnie służbę tą traktują nasi strażacy niech świadczy fakt, iż w szeregach wartowników stają nawet komendanci jednostek.

Zmiana wartyNa straży druhowie z OSP Kaźmierzkolejna zmiana wartyNa straży druhowie z OSP Kaźmierz