Remigiusz Kaczmarek

 

W ostatni weekend sierpnia do Sokolnik Wielkich przybył nowy kapelan. Jest nim ojciec Antoni Chabraszewski, który tak jak Jego poprzednik wywodzi się ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Witając się z tutejszymi mieszkańcami podczas mszy świętej przedstawił się i opowiedział w kilku słowach o miejscach, w których dane mu było do tej pory pracować. Ks. Antoni został powitany przez przedstawicieli okolicznych wsi.

Za życzenia, które otrzymał w nowym dla siebie miejscu, serdecznie podziękował a szczególnie za te traktujące o cennym zdrowiu. Ksiądz kapelan jak sam stwierdził ma dość szczególny dorobek pracy. Przez dwadzieścia dwa lata pracował wśród ludności zamieszkującej daleką Australię. Ponad 14 lat swego życia związany był z żołnierzami, z czego przez dwanaście lat pełnił obowiązki kapelana wojskowego. W roku 2005 został mianowany proboszczem w Wierzchowie Pomorskim nieopodal Drawska Pomorskiego. Zarządzał parafią pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w skład, której wchodzą jeszcze trzy kościoły filialne mieszczące się w pobliskich wioskach w Osieku Drawskim, Sienicy oraz w miejscowości Żabinek. Cały okres przebywania w Wierzchowie pełnił także posługę kapelańską w miejscowym zakładzie karnym, który to ośrodek jest jednostką typu zamkniętego z przeznaczeniem dla więźniów młodocianych oraz skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

Rankiem 1 września o. Antoni odprawił  mszę świętą w intencji wszystkich dzieci i pracowników szkolnych i przedszkolnych, którzy to jak powiedział rozpoczynają kolejny „maraton nauki”. Podczas mszy poświęcone zostały tornistry i przybory szkolne wszystkich pierwszaków i dzieci rozpoczynających naukę w klasie „0”

R. Kaczmarek