Remigiusz Kaczmarek

SN856364b"Lektorzy... spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. KL29 "

     14 marca o godz. 11.00 miała miejsce w poznańskiej katedrze uroczystość zakończenia kursu lektorskiego. Podczas mszy świętej do grona lektorów przyjętych zostało, stu czterech ministrantów i dwudziestu czterech ministrantów ceremoniarzy posługujących w różnych parafiach poznańskiej archidiecezji. Z naszej parafii zaszczytu tego dostąpili: Patryk Zbaraż i Miłosz Kaczmarek. W czasie ceremonii każdy otrzymał z rąk promotora poświęcony okolicznościowy krzyż i legitymację potwierdzającą przynależność do grona lektorów. Obaj chłopcy poświęcili swój wolny czas podczas tegorocznych ferii, aby uczestniczyć w specjalnie zorganizowanym kursie lektorskim w Gębicach koło Czarnkowa. Podobne szkolenia dla ministrantów (i nie tylko) miały miejsce także w innych miejscowościach naszej archidiecezji. Celem tych spotkań było wykształcenie prawidłowej emisji głosu i jego modulowania oraz zapoznanie kursantów z poprawnymi zasadami czytania. Szkolenie zakończył test, który był sprawdzianem z nabytej wiedzy i umiejętności lektorskich. Takie dokształcenia są organizowane co roku pod patronatem Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, której głównym „szefem” jest ks.dr Andrzej Magdziarz czyli Diecezjalny Duszpasterz SL. Patryk i Miłosz byli zadowoleni z nabytych umiejętności. Podczas dzisiejszej uroczystości widać było na ich twarzach dumę z osiągnięcia kolejnego ministranckiego szczebla w zaszczytnej Służbie Bogu.Gratulujemy.

ministranci na chwilę przed uroczystością
msza św. i moment przyjęcie do grona lektorów
Patryk i Miłosz w towarzystwie wikariusza naszej parafii ks. Waldemara Bączkowskiego
nowo mianowani lektorzy w towarzystwie ks. Waldemara i członków swoich rodzin