blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

imgp10842    W naszej parafii gościliśmy Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Jakuba z Leszna, która przeprowadziła dla naszej wspólnoty kurs "Uczniowie z Emaus" w dniach 20 - 22.03.2009 r.

 Czym jest SNE?

Celem działania Szkoły Nowej Ewangelizacji jest formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił w prosty, i praktyczny sposób przekazywać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Szkoła realizuje swój cel w programie systematycznej formacji, składającym się z kilkudziesięciu teoretyczno-praktycznych kursów, których tematyka odpowiada zapotrzebowaniu poszczególnych osób i wspólnot. Chcąc służyć wszystkim ruchom i grupom w Kościele, Szkoła Nowej Ewangelizacji nie utożsamia się z żadnym ruchem. Ma własną tożsamość - jest szkołą.

Co to są kursy?

Podstawową formą działalności Szkoły Nowej Ewangelizacji jest prowadzenie kursów ewangelizacyjnych. W ramach programu Redemptoris Missio prowadzonych jest obecnie na świecie kilkadziesiąt różnych kursów. Stanowią one pewną całość, program formacji - duchowego rozwoju chrześcijanina. "Blokiem startowym" jest osobiste doświadczenie miłości Ojca, spotkanie z Jezusem jako Zbawicielem i Panem oraz otwarcie na Ducha Świętego. Dalsza droga wiedzie przez uczniostwo, zasłuchanie w Słowo Boże, naukę modlitwy, budowanie wspólnoty, ewangelizowanie, prowadzenie innych, aż po wizję apostolstwa. We wszystkich kursach, niezależnie od tematyki, pojawiają się 3 charakterystyczne elementy:

  • kerygmat: skoncentrowanie na Osobie Jezusa Chrystusa;
  • charyzmaty: potrzeba otwarcia na dary Ducha Świętego;
  • wspólnota: wzrost i rozwój chrześcijanina dokonuje się we wspólnocie.

Ponadto, w każdym kursie obecny jest element aktywizacji uczestników: zajęcia to nie tylko wykłady i nauczania, ale też wspólna modlitwa, praca, zabawa... W ten sposób uczestnicy są współtwórcami, a nie tylko odbiorcami kursu. Uczestnikiem może być każdy, niezależnie od wieku, środowiska czy stanu. Program jest zbudowany w ten sposób, że może w nim znaleźć coś dla siebie zarówno osoba bardzo słabo związana z Kościołem, jak i szczerze zaangażowana w jego życie; świeżo zewangelizowana - jak i od lat budująca swoją więź z Chrystusem. Kursy trwają od 3 do 11 dni i mogą być dobrą formą jednorazowych rekolekcji lub systematycznej formacji.

Co to jest "Kurs Emaus"?

Odpowiada on na pytania: Jak czytać Słowo Boże? Czym jest ono dla nas? Jak rozpoznać w naszym życiu Jezusa po łamaniu chleba? Wyrusz razem z dwójką apostołów do Emaus, by Jezus wyjaśnił ci Pisma!

Jak przebiegał w naszej parafii?

Uczestniczyło w nim 15 osób. Rozpiętość wieku była duża. Wszystko rozpoczęło się Mszą  Świętą w piątek 22.03. o godz. 17.00. Uczestnicy poznawali Pismo Święte i jego związek z Jezusem i Eucharystią poprzez omawiane tematy oraz dynamiki. Nie zabrakło też czasu na wspólną modlitwę oraz spotkanie przy kawie i placku :)

Jakie są wrażenia uczestników?

Oto kilka z nich:

"Muszę częściej sięgać do Pisma Świętego. To Pismo ma być blisko mnie, w zasięgu ręki, każdego dnia."

"Najcenniejszą rzeczą było dla mnie, ukazanie roli jaką powinno w moim życiu pełnić Pismo Święte. Bogu niech będą dzięki!"

"Podjęłam decyzję, że od dnia dzisiejszego będę systematycznie czytać i rozważać fragment Pisma Świętego i stosować w życiu zawodowym i rodzinnym."

"Wartościowe są dynamiki, które bardziej obrazują zagadnienie. Bardzo ważne są też świadectwa, własne doświadczenia, które wzmacniają wiarę uczestniczących."

"Chcę więcej czytać i rozważać Słowo Boże. Głosić innym ludziom bardziej odważnie i ochoczo."

"Wartościowe jest słuchanie wykładów przedstawionych w czasie trwania kursu, wszystkie śpiewy, modlitwy. Warto uczestniczyć!!!"

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.