blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Remigiusz Kaczmarek

   To już kwartał minął odkąd w dniu 26 maja br. przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Kaźmierzu został powołany Komitet Odnowy Cmentarza. O powstaniu tego ciała oficjalnie poinformował parafian ks. proboszcz Krzysztof Musiał czytając w ostatnią niedzielę maja stosowne oświadczenie, które zawarte było w ogłoszeniach parafialnych.

   Członkami założycielami komitetu zostali mieszkańcy Kaźmierza - panowie: Marek Szafran, Andrzej Jaworski i Mieczysław Piotrowski do których dołączył Remigiusz Kaczmarek z Sokolnik Wielkich. Dzięki poparciu księdza proboszcza w celu realizacji tego projektu utworzony został osobny rachunek bankowy - Kościół Parafialny w Kaźmierzu, ul. Kościelna – Komitet Odnowy Cmentarza o numerze 12 9072 0002 2002 0204 6688 0001. Na to właśnie kontomożna już wpłacać choćby najdrobniejsze datki, które wesprą w realizacji wielu zadań. W celu ułatwienia mieszkańcom wpłacania darowizn pojawiły się w różnych miejscach gotowe druki z których można skorzystać.

   Nasz ukochany papież Jan Paweł II często wracał do znanej sentencji: „Czas ucieka, wieczność czeka”. Tak - o tych słowach każdy z nas musi pamiętać! Bo choć dzisiejszy świat na ogół przemilcza kwestie śmierci, natrętnie i bezsensu promując tylko pseudo „młodość” oraz różne formy jej przedłużania i chciałby pominąć w zasadzie ten przykry moment odejścia - to jednak nic nie jest w stanie faktu tego zagłuszyć. Jak świat światem to właśnie śmierć jest nieodzownym elementem życia! Tak nas nauczają ojcowie kościoła oraz nam współcześni kapłani. Wiele przypowieści zapisanych w biblii przytacza ten problem i naucza nas, że: „najpierw ziarno musi obumrzeć by następnie wydać plon stukrotny”. Chcąc dowiedzieć się, co myślą o tej kwestii i o naszym cmentarzu parafianie postanowiłem przeprowadzić „mini-sondę”. W uroczystość Bożego Ciała oraz w kilka dni po nim przebywałem na naszym cmentarzu i dopytywałem się ludzi o powyższe kwestie. Muszę stwierdzić, że wszystkie rozmowy przekonały mnie, iż na ogół miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich jest bardzo szanowane. W zasadzie nie ma jakichś większych uwag, co do jego funkcjonowania. W poruszanych kwestiach zwracano głównie uwagi, że warto byłoby poczynić starania o poprawienie ogólnej estetyki miejsca.

   Ucieszyło mnie takie stanowisko Kaźmierzan, ponieważ jest ono zbieżne z głównym zadaniem, jakie postawili przed sobą członkowie Komitetu Odnowy Cmentarza. Oczywiście będzie ono mogło się ziścić, jeśli utworzony komitet otrzyma wsparcie od mieszkańców, firm oraz jednostek i organizacji społecznych istniejących na terenie naszej gminy i parafii. Już wstępne rozeznania jakie przeprowadzili członkowie komitetu wskazują iż zadania będą miały charakter długoterminowy i zakrojone z pewnością będą na lata!

   Na przestrzeni ostatniego kwartału Komitet Odnowy Cmentarza jako pierwszy punkt działania podjął się chyba najtrudniejszego zadania polegającego na uregulowaniu prawnego usytuowania nekropolii. Według obecnego bowiem stanu cmentarz składa się z dwóch działek będących własnością Gminy Wiejskiej, jednej działki Gminy Katolickiej, jednej działki Gminy Ewangelickiej oraz jednej działki będącej własnością Skarbu Państwa. Gdzieś w zapisach natrafiono również, że jest to - uwaga: „teren rekreacyjno-wypoczynkowy”! Ten bzdurny i mocno zaniedbany stan rzeczy udało się jednak po części naprawić dzięki pomocy, jakiej komitet uzyskał pracując nad powyższym. Słowa podziękowania należą się Pani Marii Samoląg-Gzyl z Szamotuł, która niezwykle fachowo zajęła się sprawą i pomogła skompletować dokumenty. Także wójt W. Włodarczak oraz pracownicy Urzędu Gminy Kaźmierz wnieśli swoje wsparcie w tej kwestii. To im należą się podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu analiz Ksiąg Wieczystych oraz przygotowanie stosownych dokumentów. Na ich podstawie Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu ma szansę by stać się wyłącznym administratorem naszego cmentarza. Co prawda będzie jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia jednak to zadanie jak stwierdzono formułuje się już na tzw. wyższym szczeblu. Toczy się bowiem negocjacja pomiędzy Skarbem Państwa, Kościołem Katolickim oraz Kościołem Ewangelickim w kwestii uregulowania spraw własnościowych pomiędzy nimi. Miejmy nadzieję, że szybko one zostaną zakończone i że na ich podstawie kawałek ziemi na naszym cmentarzu należący do Ewangelików zostanie prawnie pozyskany i dołączy pod wyłączną administraturę naszej parafii.

Kolejnym drobnym aczkolwiek ważnym krokiem poczynionym przez Komitet Odnowy Cmentarza było odnowienie historycznego Krzyża, jaki stoi na cmentarzu już od 1937 roku. Zapewne pamięta on czas pracy księdza proboszcza Faustmana. Szybka i niezwykle trafiona renowacja została przeprowadzana dzięki wsparciu mieszkańców. Ich nazwiska są znane członkom komitetu jednak idąc za ich wolą nie ujawniamy ich. Zauważyć jednak trzeba, iż ta praca była niezwykle cenną i bardzo za nią dziękujemy w imieniu wszystkich parafian. Dzięki niej uroczystości, jakie miały miejsce na naszym parafialnym cmentarzu podczas tegorocznych Misji Świętych miały nową oprawę. Modlitwy zanoszone pod odrestaurowanym i podświetlonym Krzyżu z pewnością każdego usatysfakcjonowały i dodały nowego bodźca by zadumać się nad naszym przemijaniem.

   Na najbliższe miesiące komitet zaplanował, by przeprowadzić jeszcze kilka prac remontowych. Pośród nich najbardziej pilnymi wydają się być – odnowienie figury św. Jana Nepomucena oraz naprawa zniszczonego dachu na przycmentarnej kostnicy. Niestety jej stan mówiąc delikatnie jest mocno nadwątlony, choć z pozoru wygląda jeszcze solidnie. Podobnie wygląda sprawa figury. Z pozoru przyzwoita konstrukcja jednak już samo opukanie podstawy cokołu wprawia o ból głowy. W planie jest również wykonanie nowego utwardzenia na jednej ze ścieżek. Plan ambitny jednak nie jest on niemożliwy do zrealizowania. Jeśli nasi mieszkańcy dostrzegą w tym działaniu sens i jeśli zechcą wesprzeć te inicjatywy z pewnością się uda. No może tylko pogoda pokrzyżować zdoła wszelkie plany.

   Kończąc ten krótki artykuł opisujący kilka miesięcy pracy Komitetu Odnowy Cmentarza w Kaźmierzu oznajmiam, iż specjalnie pominąłem wszelkie aspekty historyczne związek z osobami na nim pochowanymi. Jeśli ktoś posiada jakieś pamiątki czy fotografie z dawnych lat pokazujące wygląd dawnego cmentarza prosimy o kontakt. Jednocześnie zachęcam by wszelkie instytucje i organizacje, które patronują miejscom pamięci na tutejszej nekropolii wsparły działania komitetu. Dzięki tej wspólnej pracy i wspólnemu wysiłkowi miejsce to może być jeszcze piękniejsze. Cieszę się za każdym razem jak słyszę słowa pochwały od osób, które odwiedzają nasz cmentarz. Faktycznie jest tak, że większość grobów jest zadbana i często palą się na nich znicze. Są jednak i takie, o których już zapomniano. To min. dzięki pracy komitetu uda się być może ocalić niektóre nagrobki od zniszczenia tym bardziej, że są one z historycznego punktu ważnymi symbolami naszej polskiej rzeczywistości. Cmentarz to nie jest li tylko „prywatna” sprawa mawiał niezapomniany Jerzy Waldorff – śp. założyciel Społecznego Komitetu Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek. CMENTARZ - to sprawa nas wszystkich, ponieważ wszyscy tam kiedyś trafimy!

Foto R. Kaczmarek

foto: cmentarz z lotu ptaka pochodzi z „Obserwator Kaźmierski” 2004 nr.6/59 okładka-revers

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.