blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

Spis treści

   Komitet Odnowy Cmentarza (KOC) przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu został powołany w dniu 26 maja 2010 r. Do grupy członków założycieli należą tutejsi parafianie panowie: Marek Szafran, Andrzej Jaworski, Mieczysław Piotrowski i Remigiusz Kaczmarek. Organizacja otrzymała pełne poparcie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Musiała. Na potrzeby KOC utworzony został osobny rachunek bankowy, dzięki czemu można wesprzeć finansowo jego działania. Jednym z głównych zadań jakie postawili sobie członkowie Komitetu Odnowy Cmentarza jest min. poprawienie ogólnej estetyki miejsca. Nie da się tego jednak zrobić bez wsparcia finansowego parafian firm i organizacji społecznych z terenu naszej gminy i parafii. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić od razu, dlatego zadania jakie postawili sobie członkowie KOC będą miały charakter długoterminowy i potrwają przynajmniej kilka lat. Pierwszym punktem działania Komitetu Odnowy Cmentarza było uregulowanie prawne terenu, na którym znajduje się kaźmierska nekropolia. Okazało się bowiem, że do tej pory cmentarz leżał na terenie pięciu działek, z których dwie były własnością Gminy Wiejskiej jedna Gminy Katolickiej kolejna należała do Gminy Ewangelickiej a jeszcze inna była własnością Skarbu Państwa. 

Ten mocno zaniedbany stan rzeczy dzięki pomocy życzliwych ludzi i urzędników udało się już po części naprawić a pozostałe kwestie są w trakcie załatwiania. Słowa podziękowania należą się Pani Marii Samoląg-Gzyl z Szamotuł, która niezwykle fachowo zajęła się tematem i pomogła w skompletowaniu dokumentów. Również wójt gminy Kaźmierz p. Wiesław Włodarczak wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kaźmierz wnieśli swój wkład w rozwiązanie tej kwestii. Należą się, im podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu analiz Ksiąg Wieczystych oraz przygotowanie stosownych dokumentów na podstawie, których parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu ma szansę, by stać się wyłącznym administratorem naszego cmentarza.
Kolejnymi krokami poczynionymi przez Komitet Odnowy Cmentarza było odnowienie starego Krzyża Misyjnego, który stoi na cmentarzu od roku1937 oraz odświeżenie figury św. Jana Nepomucena. Poprawiona została też płyta i kostka brukowa u podstawy wspomnianego krzyża. Przy figurze św. Jana Nepomucena stanął nowy ołtarz polowy. Odnowione zostały schody prowadzące na wyższe poziomy cmentarza. Opracowano REGULAMIN CMENTARZA treść, którego zamieszczono na specjalnych tablicach zainstalowanych przy wejściach na teren nekropoli. Dzięki darczyńcom i właścicielom różnych firm główne ciągi komunikacyjne zostały utwardzone i wyłożone kostką brukową. Na chwilę obecną długość wybrukowanych odcinków przekracza już 200 metrów. W planach jest również wybrukowanie kolejnych fragmentów. Przystąpiono do prac związanych z powiększeniem cmentarza wykonaniem nowego odcinka ogrodzenia i naprawą starej części płotu. W planach jest również zainstalowanie oświetlenia na głównych cmentarnych alejkach. W związku z nową ustawą śmieciową zakupione zostały dwa duże (bardzo funkcjonalne) kontenery na śmieci. To tylko niektóre z już wykonanych zadań o wykonaniu dalszych będziemy systematycznie państwa informować. Wiele prac zostało wykonanych osobiście przez członków KOC oraz osoby go wspierające. Nie bez znaczenia jest tutaj również wielkie zaangażowanie p. Stanisława Smoczka dzięki któremu miejsce spoczynku naszych najbliższych utrzymywane jest w należytym porządku.
Kwesta na cmentarzu parafialnym Jedną z form którą obrał Komitet w celu zdobycia środków finansowych jest coroczne kwestowanie na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych i, choć zbiórki te przyniosły kilka tysięcy złotych, to jednak potrzeby są niestety dużo większe. Dlatego apelujemy o wpłacanie, choćby najmniejszych datków na konto Komitetu co pozwoli przyspieszyć realizację jego dalszych planów.

Poniżej nr konta, na które można wpłacać pieniążki:

Kościół Parafialny w Kaźmierzu, ul. Kościelna 4 – Komitet Odnowy Cmentarza
nr konta 12 9072 0002 2002 0204 6688 0001

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii, na której można porównać wygląd naszej nekropoli przed i po powstaniu KOC, oraz fotografie z prac.


Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.