blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860 ......nr konta bankowego: 19 9072 0002 0204 6688 2000 0001

17 stycznia – poniedziałek, św. Antoniego opata.

18.00 † Mirosława Przybylskiego – od wnuka Michała z Zuzanną

18 stycznia – wtorek

18.00 † Andrzeja Najdorę – od przyjaciół: Krzysztofa, Darii i Aleksa

19 stycznia – środa, św. Józefa Sebastiana Pelczara bpa.

18.00 Krystynę i Ferdynanda Tecław

          † Andrzeja Paluszaka – od Rajmunda i Zofii Szymańskich z rodziną

          † Krystynę i Stanisława Celebuckich (z okazji dnia babci i dziadka) - od wnuków

          † Jacka Musielskiego (3 r.), Henryka Musielskiego (imieninowa)

          † Zbigniewa Płóciennika – od Wiesławy i Krzysztofa Ossowskich z rodziną

          † Adama Dolatę (48 r.)

          † Henryka Rzepeckiego (z okazji dnia dziadka) - od wnuczek: Weroniki i Marty

          † Henryka Rzepeckiego (urodz. - imien.) - od syna Przemysława z rodziną

          † Henryka Siepkę – od syna Piotra z rodziną

          † Krzysztofa Sosnowskiego – od rodziny Włodarczak z Przeźmierowa

          † Stefana Zellnera – od córki Moniki z rodziną

          † Jana Pawlaka – od rodziny Kłosów

          † Antoniego i Janinę Kłos

          † Krzysztofa Borowiaka – od Andrzeja Szulca z rodziną

          † Zbigniewa Bekasa (urodzinowa)

          † Agnieszkę, Antoniego i Zbigniewa Bekasów

          † Jolantę Kowalewską – od syna Romana

          † Czesławę Nowicką – od córki Wiesławy z mężem

          † Urszulę Plura – od brata Ryszarda z rodziną

          † Stefana Lubkę – od pracowników firmy: „Lina – Medical”

          † Stefana Lubkę – od Basi Ślugaj z mężem i synami

          † Stanisława Nowaka – od córki Justyny z rodziną

          † Monikę, Franciszka, Juliana, Alojzego Napierałów, Barbarę, Władysława, Alojzego Sobkowskich, Ludgardę Sobkowską i za zmarłych z obu rodzin

          † Bernadetę Choroszewską – od Alicji Kasprowicz

          † Dorotę Boińską (12 r.), Karolinę Paszkowską – od rodziny Siekańskich

          † Ryszarda Błaszyka – od żony z synem

          † Mieczysława Siełacza – od siostry Krystyny

          † Zofię Bednarz (urodzinowa), Kazimierza Bednarza i Józefa Szopę

          - w 70 r. urodzin z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla jubilatki

20 stycznia – czwartek

18.00 † Aleksandrę Antoniewską (z okazji dnia babci) – od wnucząt

21 stycznia – piątek, św. Agnieszki dz. i męcz.

18.00 † Wincentego Dudka (imieninowa)

22 stycznia - sobota

18.00 † Mieczysława Gertiga (z okazji dnia dziadka) - od wnuczek

23 stycznia – niedziela trzecia zwykła

07.00 † Walentynę (8 r.), Franciszka, Edmunda, Józefa Osińskich, Stanisława Baranowskiego i zm. z rodzin: Osińskich, Baranowskich i Ratajczaków

09.00 † Dominikę Augustyn, Zygmunta, Stefana Kalickich i zmarłych z rodziny, Władysławę, Stanisława Drobników, Mariana Subsara i zm. z rodz. Kubiaczyków

10.45 † Alfreda Jakubowskiego (z okazji dnia dziadka) – od wnuków i za zmarłych dziadków z obu stron

12.15 † Czesława, Urszulę, Pawła, Zbysława, Mateusza Buszewskich – od Krystyny Stypińskiej z rodziną

18.00 † Mariusza Stanisławiaka (imieninowa), Stefana Stanisławiaka

Copyright © 2022, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.