blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  +48 61 29 18 296

Remigiusz Kaczmarek

Festiwal Kolęd    Czas Bożego Narodzenia to okres radości i odrobiny ciepła względem innych ludzi. To także pora, gdzie przynajmniej do 6 stycznia świecą lampki na choinkach, ludzie spotykają się składając sobie życzenia a od kilku lat święto Objawienia Pańskiego kojarzy nam się z pewnością z organizowanymi coraz szerzej Orszakiem Trzech Króli. W naszej wspólnocie gromadzącej się w sokolnickiej kaplicy swą wieloletnią tradycję ma wspólne śpiewanie kolęd. W przeszłości były te śpiewacze spotkania organizowane w różnych terminach i przybierały one różne formy. Od ośmiu lat stałą datą jego organizowania jest dzień 6 stycznia, gdzie mieszkańcy w świątecznym nastroju z chęcią przychodzą do kaplicy, by posłuchać i również pośpiewać nasze znane tradycyjne kolędy jak również nowe – te mniej znane utwory.

Remigiusz Kaczmarek

bp Fortuniak   Przełom starego i nowego roku zawsze jest tym momentem, który oddziaływuje na nas i zmusza do refleksji. W tym szczególnym momencie ludzie wierzący pragną pójść do kościołów, by zrobić rachunek sumienia i przeprosić Pana Boga za grzechy, jakie zdarzyły się w mijającym roku prosząc jednocześnie Go o wsparcie na dalsze dni. W Urszulańskiej kaplicy w Sokolnikach Wielkich ten czas radości a jednocześnie zadumy miał szczególny wydźwięk czego dowodem była osoba ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka; seniora Archidiecezji Poznańskiej, który przyjechał do tej małej wiejskiej świątyni na przełomie 2016 i 2017 roku, by wraz z mieszkańcami okolicznych wsi modlić się i głosić Chwałę Pana.Biskup Fortuniak przybywszy do kaplicy, jak przystało na kapłana zasiadł w konfesjonale.

Jerzy Oses

K.S.M.   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. Jak wiemy w tym roku obchodziliśmy w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Przygotowania młodzieży chcącej uczestniczyć bezpośrednio w tym ważnym wydarzeniu miały również miejsce w naszej parafii.

Jerzy Oses

Korowód Świętych 2016   To już trzeci „Korowód Świętych”, który w poniedziałek 31 października 2016r. przeszedł ulicami Kaźmierza. Zbiórka uczestników miała miejsce na dziedzińcu szkoły podstawowej. Tam uczestników korowodu powitali, proboszcz ks. Krzysztof Musiał i dyrektor szkoły podstawowej Mariusz Pielucha. Na przybyłych tradycyjnie czekały słodycze, które rozdawały panie katechetki. Korowód wyruszył przy dźwiękach orkiestry dętej punktualnie o godz. 19.00 w kierunku kościoła.

Copyright © 2019, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.