blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  +48 61 29 18 296

Remigiusz Kaczmarek

Pożegnanie s. Agnieszki   „Oto moja recepta szczęścia: ciesz się z tego, co Bóg ci da dobrego, że to z ręki Boga otrzymujesz - nie dlatego, że to świat ci daje - i za każdy promyk jasny dziękuj Bogu z uśmiechem radości”. Słowa te wypowiedziane przez założycielkę Urszulanek Serca Jezusa Konającego – św. Urszulę Ledóchowską, jako żywo pasują i były wprowadzane w życie przez s. Agnieszkę Celińską USJK, która przez ostatnie siedem lat pełniła posługę w naszej wspólnocie w sokolnickim „szarym domu”. Dzisiaj opuściła nasze grono, gdyż decyzją swoich przełożonych została przeniesiona na placówkę w Sieradzu, w której już w przeszłości pracowała.

Jerzy Oses

Odpust Parafialny 26.07.2017   Dzisiaj 26 lipca wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Marii Panny. W naszej parafii jest to dzień szczególny, ponieważ św. Anna jest naszą drugą patronką. Dlatego też obchodzimy dziś w naszej świątyni Odpust Parafialny ku czci św. Anny. Suma odpustowa, w której oprócz parafian uczestniczyli również zaproszeni kapłani z okolicznych parafii, odprawiona została o godz. 10:00.

Aleksandra Napierała

Ostra Brama   W dniach 26-30 czerwca 2017r, grupa kaźmierskich parafian pod przewodnictwem naszego księdza proboszcza Krzysztofa Musiała udała się na pielgrzymkę do Wilna, Trok i Kowna. Wyruszyliśmy wczesnym świtem, tuż przed wschodem słońca. Po odmówieniu porannego pacierza i wspólnym odśpiewaniu Godzinek część pielgrzymów pogrążyła się we śnie. Pierwszym punktem pielgrzymki był Kościół św. Antoniego w Sokółce, małym, powiatowym miasteczku, w którym w 2008 roku wydarzył się Cud Eucharystyczny. Konsekrowany komunikant, który podczas rozdawania Komunii upadł na stopnie ołtarza, zgodnie z procedurą, został umieszczony w naczyniu z wodą, aby mógł się rozpuścić. Po kilku dniach na Komunikancie pojawiła się wypukła, czerwona plamka przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby żywej cząstki ciała.

Remigiusz Kaczmarek

„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba!

Zagrody nasze widzieć wychodzi

I, jak się dzieciom Jego powodzi.” …

Boże Ciało AD 2017Ten fragment wiersza polskiego poety doby oświecenia; Franciszka Karpińskiego w sposób prosty i jasny przypominam nam po co idziemy w procesyjnym marszu w czwartkowe święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak też było podczas tegorocznego kaźmierskiego Bożego Ciała. Eucharystyczny Chrystus przeszedł ulicami zaglądając do okien domostw, firm i w nasze serca a ludzie idąc za Najświętszym Sakramentem przystawali przy czterech ołtarzach modląc się i słuchając Słowa Bożego. Piękny i ciepły był to czerwcowy; piętnasty dzień miesiąca. Rzec można - Boży Dar dla ludu sławiącego swego Boga. Dar pokrzepienia serc, dar wzmocnienia naszej wiary okazanej publicznie.

Aleksandra Borowiak

Rokitno   Dnia 29.05.2017 r. odbyła się pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie dla 25 dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem naszego wyjazdu było dziecięce dziękczynienie za dar Komunii świętej, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka mała również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.

Copyright © 2019, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.