Pamiętaj o wylogowaniu przed opuszczeniem strony

LOGIN

Słuchać tylko Boga ! - 13.04.2013

Piotr przed Sanhedrynem składa wyraźną deklarację : " Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi . (...) . Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,którego Bóg udzielił tym,którzy sa Mu posłuszni . "

 * Czy słucham Boga , który przemwia do mnie przez swoje słowo co więcej nawet przez swojego Syna , który jest Dobrą Nowiną ?

* Czy chętnie słucham głosu Kościoła , który przez ojca św. biskupów i kapłanów wskazuje mi jak żyć w sposób sensowny i wartościowy ?

Panie daj mi tę łaską, abym posłuszny Duchowi Świętemu, kochał Kościół i postępował we wspólnocie wiary drogą zbawienia.

Wejść na Górę Przemienienia - 24.02.2013

Wejść na Górę Tabor,gdzie dokonało się przemienienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.Chrystus objawił wybranym apostołom swoją chwałę, że jest prawdziwie Synem Bożym, Mesjaszem oczekiwanym.Chciał umocnić wiarę tych wybranych. Pragnął także wlać w nich to przekonanie, aby nie lękali się oni krzyża i Męki swego Zbawiciela.Głos z obłoku czyli głos Boga ojca proklamował prawdę: " To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie ". 

Szczególnie w Wielkim Poście mam tylko słuchać Jezusa tzn. poznawać z wiarą Jego Dobrą Nowinę. Mogę słuchać ludzi, co mówią o wierze w Boga, ale przez rozmowy z nimi, nie mogę ponieść uszczerbku w wierze.Mód się wytrwale o umocnienie Twojej wiary

" Czy chcesz Go przyjąć ? " - 03.02.2013

" Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę " - to słowa proroka, które Jezus odnosi do Siebie. Chrystus w Nazarecie zostaje odrzucony przez swoich rodaków. Dlaczego ? bo ich serca były zamknięte na Dobrą Nowinę. Chrystus odwołuje się do przykładu pogan: wdowy z Sarepty Sydońskiej i wodza Naamana Syryjczyka. Oni zostali przez Boga umocnieni, bo uwierzyli Mu.

Czy wierzysz, że w słowie Bożym jest obecny sam Bóg ?

Czy czytasz Pismo św. ? Pamiętaj przestrogę św. Hieronima: " Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa " .

Dlatego, jesli nie czytasz Biblii tzn., nie znasz Chrystusa i Go nie kochasz !!!!!

" Wrzuciła najwięcej" - 11.11.2012

"Chrystus ( w świątyni ) przypatrywał się ludziom, którzy wrzucali do skarbony drobne pieniądze. Zauważył, że uboga wdowa wrzuciła dwa lepta ( najmniejsza moneta żydowska), czyli wszystko, co miała, i dał ją za przykład uczniom, podkreślając, że oddała jakby całą siebie Bogu w ofierze. To nie wielkość kwoty, lecz intencja zaważyła, że wszystko też otrzymała. Uczy św. Jan Chryzostom: Szczere intencje sprawiają, że Kościół jest domem, w którym karmi się ludzi Słowem, Eucharystią i powszednim chlebem."

( " Kościół naszym domem " strona 113 )

" Kto by chciał być pierwszym ..." - 21.10.2012

Dwaj apostołowie nie rozumieją do końca znaczenia mającej przyjść na Jezusa męki. Chcieliby zaszczytne miejsca po obu stronach Pana Jezusa w królestwie Bożym. Jezus mówi im: " kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu ".

W królestwie Bożym nie należy się wywyższać, ale być pokornym. Nie należy szukać tytułów i zaszczytów w oczach tego świata, bo to nie ma wg Pana Jezusa żadnej wartości. Człowiekiem wielkim, godnym czci i uznania jest chrześcijanin, który służy swoim czasem, sercem i pomocą bliźniemu. Taki człowiek naśladuje Chrystusa pokornego i ubogiego.

- Czy chętnie służę moją pomocą bratu w wierze ?

- Czy raczej oczekuję uznania i dowartościowania w oczach innych ludzi ?

Pamiętajmy: " Służyć to znaczy królować !!! "

Biada gorszycielom !!! 30.09.2012

Jezus rzekł do uczniów: " Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody ". Warto więc przyjmować dobro i dobrze czynić bliźniemu.

Jezus nas także przestrzega: " Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze ".

Nie wolno gorszyć dzieci swoim złym zachowaniem ! Nie wolno drugiego człowieka wciągać w grzech, nałóg, sprowadzić na złą drogę. Wtedy czlowiek odpowiada za jego grzech ( tzw." grzech cudzy" ) .

Biada gorszycielom !!!

Copyright © 2018 Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 19th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free.