blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  +48 61 29 18 296

KULT MARYJNY

Tutaj możesz odmówić nowennę do „Kaźmierza Radosnej Pani” i przy użyciu odpowiedniego formularza możesz podziękować i poprosić Matkę Bożą Kaźmierską o dalsze łaski dla siebie i innych osób.

Więcej informacji

WAŻNE INFORMACJE

Msze święte i nabożeństwa

Informacje o godzinach mszy św. i nabożeństw w Kaźmierzu i kaplicy pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich.

Czytaj więcej

Z kart historii parafii

Najstarszą historię i dzieje naszego kościoła opisał w roku 1937, ks. Władysław Swoboda w jak to sam nazwał broszurce „Dzieje Kościoła w Kaźmierzu” wydanej nakładem ówczesnego proboszcza naszej parafii ks. Wacława Faustmanna.

Czytaj więcej

Multimedia

Zapis wideo z wydarzeń związanych z naszą parafią.

Czytaj więcej

Polecane strony

Bezpośrednie linki do ważnych stron m.in. Stolica Apostolska, Archidiecezja Poznańska, Bazylika Kolegiacka w Szamotułach i innych o tematyce chrześcijańskiej.

Czytaj więcej
Jerzy Oses

ks. Edward Wawrzyniak  W czwartek 12 czerwca 2014 roku podczas mszy św. o godz. 18:00 gościliśmy w naszej świątyni księdza kanonika Edwarda Wawrzyniaka. Kapłana, który jako wikariusz posługiwał w kaźmierskiej parafii przez pięć lat (1964-1969). Niezwykłego gościa serdecznie powitał proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Musiał.

  Urodzony 28 września 1938 roku w Skarydzewie w parafii Morawin syn Stanisława i Stanisławy ks. Edward święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Antoniego Baraniaka w dniu 17 maja 1964 r. Tego samego roku dekretem arcybiskupa skierowany został do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kaźmierzu. Kolejne wspólnoty, w których pełnił posługę wikariusza to parafie pw.: św. Wawrzyńca w Pniewach, św. Wojciecha w Poznaniu, św. Marcina w Swarzędzu. Następnie jako proboszcz 26 lutego 1980 roku objął parafię pw. Chrystusa Króla w Chojniku. Dziesięcioletnią posługę w Chojniku zakończył 30 czerwca 1991 roku, by na mocy dekretu Metropolity Poznańskiego abpa. Jerzego Storby, rozpocząć posługę w parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach (dawniej archidiecezja poznańska obecnie od roku 1992 archidiecezja kaliska), której proboszczował przez kolejna 22 lata.

Jerzy Oses

ks. diakon Bartłomiej DolataW dniu 15 maja 2014 r., dziesięciu alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu przyjęło święcenia diakonatu. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej połączonej z obrzędem udzielenia święceń diakonatu, której przewodniczył biskup senior Zdzisław Fortuniak, uczestniczyli między innymi rodzice i najbliżsi alumnów. Wśród kleryków przyjmujących święcenia był nasz kleryk Bartłomiej Dolata.

Jerzy Oses

I-sza Komunia św. AD 2014Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka dniem wyjątkowym. Pełne uczestnictwo w eucharystii jest czymś co daje świadomość bezpośredniego obcowania z Bogiem. Bywa, że od tego dnia zależy dalsze życie chrześcijańskie młodego człowieka. Dlatego zarówno rodzice jak i duszpaste robią wszystko, by pomóc dziecku w należytym przeżyciu tego szczególnego dnia. W naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej w dniu 11 maja 2014 przystąpiło 68 dzieci.

Jerzy Oses

Msza św. w intencji Ojczyzny223. rocznicę uchwalenie przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja mieszkańcy naszej parafii uczcili uczestnictwem we mszy św. w intencji Ojczyzny. Na mszę w dniu 3 maja 2014 r. przybyły poczty sztandarowe; szkoły podstawowej, gimnazjum, kombatantów i OSP Kaźmierz. Nie zabrakło też najaktywniejszych grup patriotycznych, do których śmiało można zaliczyć kaźmierskich zuchów i harcerzy.

Jerzy Oses

Kanonizacja papieży Jana XXII i Jana Pawła IIDla katolików dzień 27 kwietnia 2014 r. był dniem szczególnym. Miliony wiernych na całym świecie obserwowało tego dnia uroczystości kanonizacyjne dwóch papieży Jana XXII i Jana Pawła II. Dla nas szczególnie ważnym momentem było ogłoszenie świętym papieża Polaka. W całej Polsce odbywały się różnego rodzaju imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. Również w naszej świątyni pod hasłem „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II” odbył się krótki koncert okolicznościowy.